TELETEKNIKER

ARBETSMARKNADSUTBILDNING FÖR JOBB INOM BREDBANDSUTBYGGNAD

Teletekniker – Arbetsmarknadsutbildning

På uppdrag av Arbetsförmedlingen utbildar vi arbetssökande till Teletekniker. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med telebranschen och som teletekniker är man med och bygger ut och servar telenäten i hela landet. 

Det är ett omväxlande och praktiskt arbete i ett team med olika yrkesgrupper med goda möjligheter till utveckling inom branschen.

Sedan 2013 har vi utbildat ca 400 teletekniker och för en mycket hög andel har det lett till arbete i branschen. 

Vill du gå utbildningen eller veta mer?
Du behöver vara inskriven på arbetsförmedlingen för att delta. 
Kontakta Arbetsförmedlingen.

 

För mer information om om utbildningens innehåll kontakta: 
Margareta Irhagen, 070 – 215 18 40, margareta.irhagen@edugrade.se 

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende här

Ladda ner fullständigt kursblad

 

INNEHÅLL
Utbildningen är framtagen i nära samarbete med branschen och ger grunderna i yrket. Förutom grunderna i installation av koppar och fiber, mätning får deltagarna också de viktigaste förordningsutbildningarna, som arbete på tak, stolputbildning och många fler.

LÄNGD
Utbildningen består av 10 veckors utbildning med stort fokus på praktisk övning och 20 veckors arbetsplatsutbildning på ett företag i branschen.

 

ORTER
Utbildningen finns i bland annat Luleå, Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

Vill du rekommendera utbildningen till någon?

Nu har du som företagare chansen att rekommendera en riktigt bra utbildning till den du tycker skulle passa som teletekniker.

Här kan du ladda hem ett material  att skicka till den du tycker ska söka.

 

DETALJERAD KURSPLAN

Utbildningen är uppdelad i moduler som täcker olika områden. Studierna följs upp indivuduellt. Teori och praktiska övningar varvas med studiebesök. En praktikperiod och ett prov för utbildningsbevis terminering avslutar utbildningen.

 

Modul 1 – Förberedande del, 2 veckor

INTRODUKTION

 • Presentation av utbildningen, deltagarna och yrket
 • Test och kartläggning
 • Upprättande av individuella studieplaner

 

GRUNDLÄGGANDE EL

 • Grundläggande el för teletekniker – Teori och praktiska övningar

 

DOKUMENTATION

 • Ritningslära och dokumentation av teletekniska anläggningar
 • Genomgång av Svensk standard
 • Test

 

SÄKERHET PÅ VÄG

 • Säkerhet på väg nivå 1
 • Diplom

 

KABELLÄRA

 • Genomgång av det publika telenätet, dess komponenter och uppbyggnad
 • Uppbyggnad av kablar, koppar och fiber
 • Identifiering av olika kablar
 • Övningar i hantering av olika sorters kopparkablar, uppskalning, rengöring, märkning, färgkoder och plintning av kopparkabel
 • Övningar i hantering av olika sorters fiberkablar uppskalning, rengöring, märkning och färgkoder
 • Genomgång av fibersvetsning, estimering av skarvdämpning och mätning

 

SÄKERHET

 • ESA-grund

 

AVSLUTNING

 • Studiebesök
 • Bedömning och individuell uppföljning

 

Modul Förordning, 2 veckor

SÄKERHET PÅ VÄG

 • Innehåll enligt Trafikverkets anvisningar avseende Säkerhet på väg nivå 2 och 3.

 

HETA ARBETEN

 • Utförs enligt norm

 

HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING

 • Utförs enligt Hjärt- Lungfondens direktiv.

 

SÄKERHET PÅ TAK

 • Lagar och förordningar – genomgång enligt Boverkets anvisningar

 

ARBETE I STOLPE, UNDER 13 M

 • Teoretisk introduktion, genomgång av AFS, praktiska övningar på stolpfält
 • Teoretisk genomgång av installation/förläggning i stolplinje
 • Personlig skyddsutrustning, säkerhetsbälte, hjälm
 • Kontroll av stolpe, impregnering, röta, grävdjup, riskanalys mm
 • Stolpgång, övningar med instruktör
 • Nedtagning av skadad från stolpe (Fallman)
 • Montage av uppledning, montage av spänn-och bärfästen.
 • Montage av skarv och skåp i stolpe, inspänning av kabel samt montage.
 • Skarvning, upphängning av ELLC-kabel (abonnentkabel).
 • Hantering av ELLCE-kabel i stolplinje.

 

SAMBYGGNAD

 • Underlag: Sambyggnadsavtal mellan Energiföretagen Sverige och Skanova AB
 • Genomgång av tekniska anvisningar i nu gällande avtal.
 • De olika sambyggnadssätten, speciella bestämmelser för sambyggnad
 • Säkerhetskrav, den personliga säkerheten, arbete i befintligt sambyggnadsnät.

 

Modul Koppar, 5 veckor

TILLTRÄDESREGLER

 • Genomgång av de speciella tillträdesregler som gäller för olika nätägare.

 

TELENÄTETS UPPBYGGNAD

 • Föreläsning Riks, regional och lokal nivå. Koppar, nuläge – förväntningar på framtiden
 • Fiber-, mobilnät och övriga trådlösa nät

 

KOPPLING I TELEJACK OCH DRAGNING AV LEDNINGAR

 • Teoretisk introduktion, materialkunskap/egenskaper, laboration
 • Dragning av ledningar i VP-rör
 • Montage av motsvarande ledningar med häftpistol
 • Ledningsdragning, koppling i telejack, test och verifiering i särskilt uppbyggd anläggning
   

SKARVNING AV KOPPARKABEL

 • Skarvövningar, laboratoriemiljö med användande av på marknaden vanligt förekommande utrustning (ex 3M X-aga skarvtillslutning)
 • Utplintning av kabel med plast och kroneplintar
 • Praktisk laboration, byggnad från LIC till jack vilket innefattar upplintning av kabel med plast och kroneplintar, rak- och grenskarvning av kopparkablar samt fingering av station kabelsida, C-skåp och kopplingsplint

 

DOKUMENTATION,TELETEKNIKER

 • Genomgång av nät- respektive kabelkartor, sekundär skarvkarta, LNS, arbete mot EVY-portal gällande kopplingsuppgifter. Dokumentation i dokumentationsprogram. Genomgång av Svensk standard

 

FELSÖKNING

 • Identifiering av fel - avgrävningar och därmed tillhörande avgrävningsskador
 • Isolationsproblem, t ex vatteninträngning Åskskador, Induktionsspänningar
 • Störningar i telenätet. Åverkan av olika slag

MÄTTEKNIK, KOPPAR

 • Mätning, test och verifiering i särskilt uppbyggd labmiljö
 • Mätning med brygga/dynatel, isolationsmultimeter, pulsekometer och jordresistansmätning

 

EKONOMI, INTÄKTSKRAV FÖR TELETEKNIKER

 • Genomlysning av Skanovas linje- och nätavtal. Med det som utgångspunkt upprättas kalkyler för installation, uppföljning och dokumentation för att skapa grundläggande ekonomisk insikt

 

KÄNNEDOM OM xDSL

 

Modul Fiber, 3 veckor

GRUNDLÄGGANDE FIBEROPTIK

 • Fiberns funktion, uppbyggnad, konstruktion, prestanda, begränsningar

 

FIBERSVETSNING

 • Övningar i fibersvetsning, genomgång av fibersvetsens funktion och skötsel

 

KABELKONSTRUKTIONER

 • Fiberkabelns uppbyggnad, funktionalitet, användningsområden och begränsningar

 

KABELSKARVNING I BOX

 • Funktionalitet, användningsområden, kriterier som boxen ska uppfylla för att kunna användas som just skarvbox
 • Skarvövningar: rakskarv, märkning, organisering i kassetter, ribbonisering, förslutning och täthetsprov
 • Dokumentation och egenkontroll
   

SKARVNING/TERMINERING I ODF, FOS ETC.

 • ODF´s funktion och uppbyggnad, skarvövningar, preppning, terminering, montageövningar
 • 19 tum/ETSI – Genomgång av regler och specifikationer
 • Preppning, skarvning och terminering i FOS
 • Dokumentation och egenkontroll

MÄTNING

 • Fiberoptisk mätteknik, introduktion till OTDR och slutmätningsinstrument
 • Dokumentation av uppmätta resultat
 • Praktiska övningar
 • Genomgång av dB och dBm, analys av mätkurvor, fördjupning i mätteknik, felsökning med OTDR, lokalisering av fel
 • Patchunderlag enligt ny och äldre standard
 • Renlighet och dokumentation

 

FÖRLÄGGNING

 • Genomgång av olika förläggningsmetoder
 • Praktiska övningar i kabelblåsning och fiberblåsning

 

Arbetsplatsutbildning, 20 v.

Arbetsplatsförlagd utbildning ca 20 veckor

 

Prov Utbildningsbevis

I utbildningen ingår av Incert framtaget prov fiberterminering

Efter godkänt prov erhålles Utbildningsbevis inom Terminering – Fiber