Certifiering

Robust fiber

Allt fler beställare eller ägare av fibernät ställer krav på att den som ska utföra arbeten i näten har rätt kompetens. Genom att du certifierar dig får dina kunder ett bevis på att du kan bygga robusta och driftsäkra nät med lång livslängd. Vi är auktoriserade av INCERT att utbilda och genomföra prov för utbildningsbevis och certifiering inom alla delar av Robust Fiber – branschstandarden för anläggning av fibernät. Läs mer i vår broschyr

Robust Fiber Utbildningsbevis terminering

Robust Fiber Certifierad fibertekniker (CFT) – Teoriprov

Robust Fiber Certifierad fibertekniker (CFT) – Praktiskt prov

Robust Fiber Utbildningsbevis anläggning

Robust Fiber Personcertifikat anläggning

Robust Fiber Certifiera ditt företag

Produkter och system

Certifiering Hexatronics inomhussystem

Auktoriserat testcenter för Pearson VUE

Auktoriserat testcenter för Pearson VUE

Behörig Installatör Fastighetsnät

Examination enligt branschcertifikat Behörig Installatör Fastighetsnät

Examination Behörig Installatör Fastighetsnät