Certifiering

Robust fiber

Allt fler beställare eller ägare av fibernät ställer krav på att den som ska utföra arbeten i näten har rätt kompetens. Genom att du certifierar dig får dina kunder ett bevis på att du kan bygga robusta och driftsäkra nät med lång livslängd. Vi är auktoriserade av INCERT att utbilda och genomföra prov för utbildningsbevis och certifiering inom alla delar av Robust Fiber – branschstandarden för anläggning av fibernät. Läs mer i vår broschyr

Utbildningsbevis terminering

Certifierad fibertekniker (CFT) – Teoriprov

Certifierad fibertekniker (CFT) – Praktiskt prov

Utbildningsbevis anläggning

Personcertifikat anläggning

Certifiera ditt företag

Produkter och system

Certifiering Hexatronics inomhussystem

Auktoriserat testcenter för Pearson VUE

Auktoriserat testcenter för Pearson VUE