Fiber optics installer (FOI)

Beskrivning

Certifiering enligt den USA-baserade standarden ETA verifierar att installatören är utbildad i gällande branschstandard.

Utbildningsbevis

Ja

Fiber optics installer (FOI)

Certifiering enligt den USA-baserade standarden ETA verifierar att installatören är utbildad i gällande branschstandard.

Bli ETA-certifierad och få ett bevis på din kunskap och yrkesskicklighet som fiberinstallatör. Certifieringen visar att du har den kunskap och kompetens som krävs för att utföra ditt arbete på ett professionellt sätt. Certifieringen hjälper dig när du söker jobb och ökar din konkurrenskraft.

Vi utsågs till Europas första utbildningscenter som får utbilda och genomföra prov för certifiering enligt ETA: s FOI PGM (Fiber Optics Installer).

 

Vad innebär FOI-certifieringen?

FOI-certifieringen är utformad för fiberinstallatörer som arbetar med installation av fiber I byggnader. Provet för certifieringen görs efter genomförd förberedande kurs och godkänt praktiskt prov. Om du har praktisk yrkeserfarenhet kan provet för certifieringen genomföras utan förberedande utbildning.

 

Vilken typ av certifikat får du?

Efter godkänt prov får deltagaren ett skriftligt certifikat och har då även rätt att använda beteckningen (FOI-Fiber Optics Installer) i samband med sitt namn.

Vi erbjuder i nuläget provtillfällen för FOI två gånger om året, eller när det finns tillräckligt med intresserade deltagare. Vi kan också erbjuda förberedande utbildning.

  

Vid frågor

Kontakta oss på info@edugrade.se

  

Vad är ETA?

Electronics Technicians Association International (ETA) grundades 1978 och har utfärdat över 150 000 tekniska certifieringar och erbjuder över 80 certifieringsprogram inom en mängd olika teknikområden. ETA är en USA-baserad standard.

  

Vad är en ETA-cetifiering?

En ETA-certifiering visar att innehavaren har adekvat tekniska färdigheter och rätt kunskap för att uppfylla gällande internationell standard. Certifieringen verifierar att deltagaren har fått tillräcklig utbildning i branschstandarder, felsökningstekniker, kunskaper om testutrustning och installationsprocedurer. Certifieringen visar också att innehavaren har åtagit sig att bevaka utvecklingen av ny teknik och nya arbetsmetoder inom sitt område.

 

Vilka yrkesroller certifierar ETA?

ETA-certifierar allt från administratörer till lärare, studenter och tekniker. Tekniker är överlägset den största gruppen som tar ETA-tentamen. Du kan hitta ETA-certifierade medarbetare i många kända företag, som till exempel Motorola, Google och ESPN.

 

Mer om ETA 


Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig när nästa tillfälle planeras

Relaterat