Anmälan till:

Certifierad fibertekniker (CFT) – Praktiskt prov

10 juni 2019, Stockholm