Anmälan till:

Certifierad fibertekniker (CFT) – Praktiskt prov

14 augusti 2019, Göteborg