Anmälan till:

Certifierad fibertekniker (CFT) – Praktiskt prov

14 maj 2019, Göteborg