Anmälan till:

Certifierad fibertekniker (CFT) – Praktiskt prov

21 augusti 2019, Stockholm