Anmälan till:

Certifierad fibertekniker (CFT) – Praktiskt prov

09 maj 2019, Luleå