Kurs

Installasjon

Kvalitet og effektivitet i fiberprosjekter er svært avhengig av kunnskapsnivå og yrkesfagkunnskap hos de som utfører installasjonene i nettet. Nøkkelen til å holde budsjett og tidsplan i et prosjekt er å gjøre ting riktig fra starten av og å forstå hvordan hvert enkelt arbeidsmoment påvirker hele byggekjeden. Våre kurs kombinerer teori med praktiske øvelser, og er helt uavhengige av produsenter av produkter og utstyr.

Les mer i vår brosjyre

Fiber basic, 6 dager

Bygging av luftnett FTTH, 2 dager

Kundeinstallasjon FTTH, 3 dager

Skjøting av fiber og kabel, 3 dager

Grunnkurs i måleteknikk OTDR, 1 dag

Fordypningskurs måling, 3 dager

Forlegging av kabel og rør

Fiber intro, 2 dager

Fiber i næringsbygg, 1 dag

Generell kabelblåsing, 2 dager

Håndtering og skjøting av rør, 1 dag

Nettkurs - Grunnkurs i måleteknikk 1 dag

Nettkurs - Grunnkurs i måleteknikk 1 dag i samarbeid med Hexatronic

Planlegging og gjennomføring av FTTx-prosjekter

Kostnadseffektiv og kvalitetssikret utbygging av FTTx-nett er en kompleks oppgave med mange arbeidsmomenter og der flere yrkesgrupper er involvert. For å bygge et stabilt og driftsikkert nett kreves det at de som utfører arbeidene i prosjektet har riktig kompetanse og forstår hvordan alle momenter i byggekjeden påvirker hverandre. Vi tilbyr opplæring og support for alle involverte i prosjektet.

Prosjektledelse for FTTx