Håndtering og skjøting av rør, 1 dag

Hovedinfo

Forlegning og skjøting av mikrorør og rørpakker er et meget viktig moment ved installasjon av fibernett, dårlig arbeid her medfører økte kostnader og utsettelser på fremdriftsplan.

Maks. gruppestørrelse

6

Varighet

1

Diplom

Ja

Kostnad

4500

KONTAKT OSS

Beskriv ditt erende her

Relatert Dokumenter


Kursblad - Håndtering og skjøting av rør

Håndtering og skjøting av rør, 1 dag

Forlegning og skjøting av mikrorør og rørpakker er et meget viktig moment ved installasjon av fibernett, dårlig arbeid her medfører økte kostnader og utsettelser på fremdriftsplan. Det kreves ett godt utførende for å sikre god fremdrift og for å ikke forkorte livslengden på ferdig installasjon.

Etter kurset sitter du igjen med grunnleggende kunnskaper om egenskapene til rør og rørpakker, og hvordan kvaliteten av disse påvirkes ved forlegning. Du har også kompetanse til å på en robust måte skjøte mikrorør og rørpakker samt identifisere disse.

Som deltaker på dette kurset vil du også få en innføring i kabel– og fiberblåsing, dette for å få forståelse for hvorfor det er så viktig å installere rør og rørpakker på en robust måte.

 


For mer informasjon vennligst kontakt:Pär Andersson

KURSANSVARLIG/UTBILDNINGSGANSVARIG
par.andersson@edugrade.com
+47 94176927

Interessert i å ta denne kursen?

Meld din interesse, slik at vi kan kontakte deg når neste kurs er planlagt.

Relatert

Generell kabelblåsing, 2 dager

Forlegging av kabel og rør

Bygging av luftnett FTTH, 2 dager