11 januar 2019

Besøk hos Nkom

For å sikre at våre kursdokumenter står seg godt ved bedømming av kompetanse på montører som utfører fiberarbeid, så sendte vi en forespørsel til Nkom om å få komme på besøk for å få mer informasjon om dette.

Vi ble møtt med en meget positiv holdning og fikk grundig innføring i hvordan lover, forskrifter og standarder henger sammen for å danne kravene på installasjon, dokumentasjon og kvalitet. 
Vi fikk også god innsikt i hvordan dem tilsyn som Nkom utfører går til, og også dem mest vanlige manglene, dette tar vi til oss og kommer å gå mer grundig igjennom under våre kurs.