Sertifisering

Dokumentert kunnskap setter deg foran konkurrentene dine

Sertifisering

Det blir stadig vanligere at netteiere og andre aktører stiller krav til sertifisering i henhold til nasjonale eller kundetilpassede standarder for å kvalitetssikre nettene sine. Ved å sertifisere både individer og bedrifter sikrer man at nettene bygges og vedlikeholdes i henhold til gjeldende standard. 

Vi er autoriserte til å utdanne og til å gjennomføre tester for sertifisering i henhold til ulike bransjestandarder, for eksempel den svenske standarden Robust fiber og USA-baserte ETA. Vi har også erfaring med å utforme standarder og opplæring for sertifisering.

Ta kontakt med oss for å lære mer om fordelene i sertifiseringer.

KONTAKT OSS

Beskriv ditt erende her

Vi tilbyr sertifisering i henhold til følgende standarder:

Robust Fiber

Robust fiber er utviklet sammen med den svenske Post-och telestyrelsen og andre aktører i bransjen. Målet er å gi tydelig veiledning til de som vil bygge eller drive anbudsprosesser for robuste og driftssikre fibernett. Gjennom opplæring og sertifisering garanterer man at bygging og vedlikehold følger en avtalt standard for hvordan et nett bør legges for å være robust og driftssikkert. Robust fiber omfatter installasjonsteknologi innen fiber og plassering av kanalisering samt inspeksjon av nett. Innen robust fiber finnes instrukser for alt fra prosjektering og installasjonsmetoder til materialvalg og dokumentasjonsrutiner.

ETA

Sertifisering i henhold til USAs baserte ETA-standarden (Electronics Technicians Association International) bekrefter at installatøren har gjennomgått tilstrekkelig opplæring i gjeldende industristandarder. Vi er det eneste utdanningssentret i Europa som er autorisert av ETA for opplæring og sertifisering av fiberteknologi, FOI (Fiber Optics Installer).

Sertifisering av produkter og systemer

På vegne av produsenter av produkter og systemer tilbyr vi opplæring og sertifisering i arbeidsmetoder og håndtering. Vi kan også bistå med å designe trening og sertifisering for produkter og systemer.