16 mars 2023

Anton Sjöberg på LIA hos SSG

Säg hej till vår studerande Anton Sjöberg som nu är ute på sin 22 veckor långa LIA (Lärande i Arbete) som han gör hos SSG.

“LIAn var en av anledningarna till att jag sökte just den här utbildningen. Från början av mina studier gick jag ett kandidatprogram i datateknik på universitetet, men bytte därefter till detta program som jag tyckte såg väldigt intressant och roligt ut – både för just LIAn, men också för att programmet inriktade sig på ETT programmeringsspråk i stället för universitetsprogrammet där man fick testa några olika.”

Anton läser Yh-utbildningen Systemutvecklare .NET där han får lära sig programmering inom Microsofts utvecklingsplattform .NET med Visual studio, och främst med programmeringsspråket C#. Han får också eftertraktade kunskaper i webbutveckling, databasen Microsoft SQLServer och agila metoder med SCRUM som fokus.

”De teoretiska bitarna fick jag ju innan LIAn, men det är nu när jag är ute i verkligheten som jag känner att jag verkligen lär mig så otroligt mycket varje dag, då jag får arbeta tillsammans med kollegor som har många års erfarenhet inom branschen – plus att jag verkligen få se hur agila team och deras arbetsmetoder ser ut på riktigt! LIAn är ju också en väldigt bra ingång för ett potentiellt jobb efter programmets slut, men också värdefullt att få knyta kontakt med personer inom branschen. Jag trivs jättebra med min utbildning och på min LIA, och jag ska även få göra mitt examensarbete här – kul!”

SSG arbetar med att göra svensk industri mer produktiv, säker och hållbar genom att utveckla olika typer av standarder, i form av tjänster, standarder och kurser. Tack till Tony Godin, Team Amazing & Team Hyfsad, och tack för att du delar med dig, Anton!

Systemutvecklare .NET är en mycket eftertraktad utbildning och företagen i branschen har ett stort rekryteringsbehov. Här får Anton också kompetens inom teknikområdet AI som tillämpas inom allt fler områden idag. Läs mer om utbildningen här – du har chans att ansöka till höstens utbildningar redan nu!