25 maj 2023

John fick fast anställning efter LIA

LIA (Lärande i Arbete) är startskottet på din framtida karriär – för John blev resultatet en fast anställning på SPV

Vi har gjort ett återbesök hos John Walker – tidigare student på vår utbildning ”Systemutvecklare .Net med AI-kompetens”, som efter sin LIA-praktik på SPV i Sundsvall fått anställning där.

Hej John och grattis till din anställning! Vad snällt att vi fick komma på besök på din nya arbetsplats. Hur känns det?

– Det känns bra.

 

I samband med besöket hos John tog vi även med den nya klassen, som just nu går första året på utbildningen. Detta för att eleverna ska få ta del av vilka möjligheter som finns under utbildningen, och vilka erfarenheter John har av sin LIA-praktik och sitt examensarbete.

Vad har varit det bästa med din LIA-praktik?

– Att man fått lära sig mycket, speciellt sådant som man inte lyckades få jättebra grepp om under utbildningen.

 

Har du några råd på vägen till årets elever vad gäller deras kommande LIA-praktik?

– Inget jag kan komma på.

 

John startade sin utbildning hösten 2022 och utbildningen var 83 veckor lång, varav 22 veckor var arbetsplatsförlagd praktik. På sin LIA-praktik fick John sätta sig in i flera olika skarpa projekt, vilket gav honom en bra grund för en kommande karriär.

Vad tyckte du om upplägget av utbildningen? Var det lagom längd och nivå? Tillräckligt med LIA-praktikveckor?

– LIA perioden har varit ganska lång, vilket har varit bra eftersom man då hunnit komma igång med ganska mycket olika saker på LIA-platsen.

 

Känner du att din LIA-praktik gav dig en bra bild av vad ditt nya yrke skulle innebära?

– Jo det tycker jag.

 

På LIA-praktiken går man hand i hand med en insatt person på företaget, och det är ett fantastiskt tillfälle för både företaget och den studerande att lära känna varandra, och utbyta kompetenser.

Hur fungerade samarbetet med din handledare?

– Det fungerade bra.

 

Hade du några förkunskaper om yrket innan utbildningen?

– Jag kunde redan programmera lite sedan innan utbildningen.

 

Varför sökte du just ”Systemutvecklare .Net med AI-kompetens”?

– För att få lära mig mer om utveckling, kunde sedan innan programmera men hade inte så mycket kunskaper om de olika .NET-teknologier som finns och sedan såklart också för att få jobb.

 

Vad är drömyrket, vad är det som lockar med just den här utbildningen sett till yrkesroll? Hur tänker du om din framtid?

– Just nu är planen bara att fortsätta jobba på SPV har inte funderat på så mycket annat än.

 

Tack för att vi fick besöka dig och lycka till med allt framöver!

 

Läs mer om utbildningen här.