16 juni 2020

Christer – Sveriges första examinator för certifiering av fibertekniker

Christer Jonsson är examinator för Incert som sedan 2006 bland annat certifierar fibertekniker. När möjligheten gavs tog Christer certifikatet direkt. Han var bland de tio första i Sverige att bli certifierad fibertekniker.

– Efter certifieringen började jag rätt omgående som examinator. Länge var jag Sveriges enda examinator, men 2012 blev vi två. Vi genomgår regelbundna kontroller för att säkerställa att bedömningen alltid görs exakt likadant. Till vardags arbetar jag som arbetsledare på Sörens El i Hudiksvall.

I början av 2000-talet upptäcktes många tvivelaktiga installationer i näten och kravet på en certifiering började arbetas fram. Idag är den en del av branschstandarden Robust Fiber.

Certifieringen till fibertekniker består av två delar – ett teoretiskt prov och ett praktiskt. Det praktiska provet har tre stationer: en skarvbox, en mätstation och en ODF.

– När jag bedömer ser jag på hanteringen av fibern, noggrannhet och renlighet. Sådana saker är centrala för att säkerställa livslängden och kvaliteten på installationerna. Det är väldigt hårda krav på bedömningarna.

Den största fördelen för entreprenörer sin personal är att certifieringen ger ett officiellt bevis på kompetens, vilket ökar företagets konkurrenskraft.

– Att utbilda och certifiera sin personal bör ses som en investering, inte en kostnad. Expertis ger företaget ett bra rykte genom väl utförda jobb och certifikatet visar att beställaren kan vara trygg med att företaget levererar.

Rätt ställda krav på dokumenterad kompetens lägger även grunden för ett lönsamt projekt och ett långlivat nät för beställarna.

– Att nätägarna ställer krav på kvalitetssäkrad personal är nyckeln. Det skapar bättre förutsättningar för ett bra genomfört projekt med få avvikelser. Det innebär att man kan man hålla nere kostnader och undvika att problem uppkommer längre fram. Det är bra för både beställare och entreprenörer.