04 april 2023

Connecto från Estland vässar sin kompetens med utbildning hos Edugrade

Den estniska entreprenören Connecto besökte oss i Hudiksvall för en fem dagars fiberkurs.

Kursen omfattade flera ämnen med fokus på installation, utbyggnad, kabelblåsning och kvalitetssäkring av luft/markoptonät.

Connecto-teamet har en gedigen erfarenhet och syftet med kursen var att lägga till den där extra kunskapsnivån som en konkurrensfördel. Både Connecto-teamet och vår utbildare Joakim Jörgensen kunde glatt hålla med om att syftet med kursen uppfylldes.

Vi tackar Connecto för att ni valde Edugrade som partner! Utöver själva utbildningen uppskattade vi att ha detta professionella och glada team i Hudiksvall.

 

ENG:

Estonian entrepreneur Connecto adds that extra level of know how as a competetive edge.

Estonian entrepreneur Connecto visited us in Hudiksvall for a five day fiber course.

The course covered several topics with focus on installation, deployment, cable blowing and quality assurance of aerial and ground fiber networks.

The Connecto team came with a solid experience and the purpose of the course was to add that extra level of know how as a competetive edge. Both Connecto team and our trainor Joakim Jörgensen could happily aggree on that the purpose of the course was met.

We thank Connecto for choosing Edugrade as a partner, part from the actual training we enjoyed having this professional and happy team in Hudiksvall.