04 juni 2018

– Det bästa med jobbet som installatör är att få komma ut till människor

Magnus Björke studerade till Optoteknikerutbildningen vid Iftac (nuvarande Edugrade) i Hudiksvall. Idag, efter tre år som fiberinstallatör arbetar han som projektör på Netel.

Magnus Björke studerade till Optoteknikerutbildningen vid Iftac (nuvarande Edugrade) i Hudiksvall. Idag, efter tre år som fiberinstallatör arbetar han som projektör på Netel.

– Min målsättning med utbildningen var att jobba några år på fältet och sedan gå mot projektering. Jag trivs med att ha en övergripande roll i projekten och hålla koll på helheten, berättar Magnus. Iftac har en ettårig YH-utbildning speciellt utformad mot projektering av fibernät. Utbildningen heter Bredbandstekniker och startar nu i höst.

Magnus bana inom fiberutbyggnad började 2013, när Ericsson drog ned personalstyrkan på sin kabelfabrik. Magnus sökte nytt jobb, men efter en tid kände han att det var dags att göra något annat och hittade utbildningen till Optotekniker.  

 

– Jag kunde en del om kopparkabel från mitt tidigare jobb, men fiber var helt nytt för mig. Bredbandsutbyggnaden tog fart ordentligt då och det fanns gott om jobb, berättar Magnus.

Under sina tre år som installatör arbetade han både med installationer i privata fastigheter och företag, men även med projektering av kundinstallationer. Som installatör är det viktigt att jobba på rätt sätt och hålla sig uppdaterad angående vilka regler som gäller från nätägaren. Det är också viktigt att ha i åtanke att arbetsplatsen också är kundens hem.

– Det bästa med jobbet som installatör är att få komma ut till människor, men också att det är en växande bransch, säger Magnus.

Idag har Magnus tagit nästa steg i karriären och arbetar som projektör på Netel inom region norr, från Dalarna upp till Kiruna. Som projektör skapar man underlag för planering och byggnation av fibernät med fokus på kostnadseffektivitet och robusthet.

Jobbet som projektör kräver goda kunskaper i installationsteknik, förläggningsteknik och materialval, något som Magnus har stor nytta av från sin utbildning och arbete som installatör. Ofta krävs god framförhållning i arbete då vissa tillstånd för till exempel grävning och vägavspärrning kan ta lång tid att få godkända.

I första steget görs en grovprojektering som stäms av med uppdragsgivaren innan en mer tydligare specifikation görs. Den ligger till grund för upphandlingen av installation, grävning och entreprenad. Även Netel är med och lämnar anbud. Företaget som vinner upphandlingen gör sedan en detaljprojektering innan jobbet startar.

Projektering kräver att mycket tas i beräkning, bland annat vägval – var ska grävningen ske, markavtal, hur många skåp måste sättas upp och hur mycket material behövs. En stor del av tiden studerar Magnus kartor för att t.ex. se var det kan grävas. Är kartorna gamla eller otydliga kan det krävas att han åker ut på plats för att se hur området ser ut. En bra projektering ger en bra situation för installatören.

– Nu har jag fått ett större perspektiv och förstår hur mycket jobb som ligger bakom projekten och jag kan samtidigt sätta mig in i installatörens situation, berättar Magnus.