04 mars 2024

Digital informationsträff 21 mars

Torsdagen den 21 mars kl 13.00-15.00 kör vi en digital informationsträff för dig som har gjort en intresseanmälan, ansökt eller påbörjat en ansökan till en utbildning på Edugrade.

Ingen anmälan behövs – boka bara in tiden i din kalender och anslut via den här länken:

Länk till Teams »

Detta är ett jättebra tillfälle för dig som vill veta mer om våra utbildningar inom IT och bredbandsutbyggnad – och en möjlighet för dig att ställa nyfikna frågor till oss på Edugrade.

Våra Yh-utbildningar som börjar i höst är:

  • Fibertekniker med inriktning mastteknik/mobilnät
  • IT-Säkerhetstekniker/Etisk hackare
  • Network Engineer/Nätverksspecialist
  • Agil Javautvecklare
  • Systemutvecklare .NET med AI-kompetens

Läs mer om höstens Yh-utbildningar »

I samtliga utbildningar ingår LIA-praktik, Lärande i Arbete, vilket ger dig ett bra tillfälle att knyta kontakt med företagen på orten och kan ses som ett bra tillfälle för både eleven och företaget att lära känna varandra inför en eventuell framtida anställning.

Åter igen, varmt välkommen att ansluta till vår digitala informationsträff den 21 mars.