25 januari 2021

Edugrade deltar i digitaliseringen av Sverige!

Med stolthet och glädje utökar vi vårt utbildningsutbud med två utbildningar i systemutveckling från hösten-21.

Agil Javautvecklare och Systemutvecklare.NET med AI kompetens ger en yrkeskompetens som är starkt efterfrågad på arbetsmarknaden och utbildningarna kompletterar vårt utbud inom IT & Telekom på ett värdefullt sätt. Till starten i höst har vi även utvecklat vår uppskattade utbildning för Fibertekniker med kurser i service och underhåll av nät samt 5G/Smart City. Med en stor bas av utbyggda fibernät blir det allt viktigare att ha kunskaper i effektivt underhåll och felavhjälpning och med kommande utrullning av 5 G och Smart City vill vi ge våra studeranden insikt i nästa stora utbyggnad med fibernäten som bas. Tillsammans med utbildningarna Network Engineer, IT-Säkerhetstekniker, Linux DevOps Engineer och Microsoft Azure Cloud Advisor täcker våra utbildningar hela kedjan av eftertraktad kompetens i pågående digitalisering.