10 april 2024

Edugrade guldleverantör hos Stadsnätsföreningen

Edugrade stärker sitt samarbete med Stadsnätsföreningen och uppgraderar till guldleverantör. Sedan många år är Edugrade utbildningspartner och examinationscenter för konceptet Robust Fiber som förvaltas av Stadsnätsföreningen.

Under 2023 blev vi valda av Stadsnätsföreningen som utbildningspartner för den stora satsning som PTS finansierar för att höja beredskapsförmågan inom telekombranschen. Utbildningen är en stor framgång och pågår för fullt.

Med tanke på det ökade samarbete som vi har med Stadsnätsföreningen och stadsnäten är det ett naturligt steg att uppgradera oss till guldleverantör.