02 november 2017

Edugrade presenterar sitt erbjudande i ny broschyr

Broschyren beskriver fördelarna för operatörer, nätägare och installatörer att investera i utbildning för att öka sin konkurrenskraft och sitt kundvärde. Vårt kursutbud täcker allt ifrån projektering och projektledning, till installation och kvalitetssäkring. Vi erbjuder även certifiering enligt Robust Fiber samt andra standarder.

Broschyren beskriver fördelarna för operatörer, nätägare och installatörer att investera i utbildning för att öka sin konkurrenskraft och sitt kundvärde. Vårt kursutbud täcker allt ifrån projektering och projektledning, till installation och kvalitetssäkring. Vi erbjuder även certifiering enligt Robust Fiber samt andra standarder.

Läs broschyren