17 januari 2024

Edugrade tilldelas fem Yh-utbildningar med kursstart hösten 2024

Vi är glada att kunna meddela att Edugrade har blivit tilldelad fem Yh-utbildningar med kursstart i höst. Yrkeshögskoleutbildning är en utbildningsform som kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats, och erbjuds främst inom branscher med ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft och syftar till att leda till jobb direkt efter examen.

Hakan Mol, affärsområdeschef för Yh på Edugrade säger:
”Att Edugrade åter igen tilldelas fem mycket attraktiva yrkesutbildningar är en framgång, inte minst för arbetsgivarna på våra studieorter som är i stort behov av dessa kompetenser. Vi på Edugrade bidrar med kompetensförsörjning som gör att företagen blir kvar på orten.”

Inför samtliga utbildningar erbjuder Edugrade även förberedande preparandutbildningar online, som motsvarar en gymnasiekurs på en övergripande nivå, och som ger behörighet till yrkeshögskoleutbildningarna.

De Yh-utbildningar som Edugrade har nöjet att erbjuda i höst är:

  • Fibertekniker

  • Network Engineer – Nätverksspecialist

  • Systemutvecklare .NET med AI-kompetens

  • Agil Javautvecklare

  • IT-Säkerhetstekniker/Etisk hackare

Samtliga Yh-utbildningar ökar chanserna till spännande jobb i den växande IT-branschen.

I utbildningen ingår flera veckors arbetsplatsförlagd utbildning, s k LIA, hos företag i branschen som ger chansen att stärka våra studerandes praktiska kunskaper samt skapa viktiga kontakter inför sin kommande yrkeskarriär.

Välkommen med din ansökan inför höstens kursstarter:
https://edugrade.com/yh-utbildning/