28 juni 2018

Edugrades utbildningar är en viktig rekryteringsbas för Sörens El

Förra året anställde vi tre nyutexaminerade Optotekniker och än finns det potential att växa, säger Christer Jonsson, arbetsledare inom fiber på Sörens El med över 30 år i branschen.

– Mer än halva vår arbetsstyrka kommer från Optotekniker-utbildningen. Förra året anställde vi tre nyutexaminerade Optotekniker och än finns det potential att växa, säger Christer Jonsson, arbetsledare inom fiber på Sörens El med över 30 år i branschen.

Branschen efterfrågar killar och tjejer som har bra grundkunskaper när de kommer ut på företagen, vill lära sig och visar intresse. Att komma i tid, kunna samarbeta och vara social är jätteviktigt i det här yrket, där man träffar mycket olika människor.

Sörens El är ett av de företag som ingår i ledningsgruppen för Optotekniker och Bredbandstekniker, något de ser som mycket värdefullt. Utbildningarna är framtagen i nära samverkan med branschen, vilket gör att innehållet hela tiden vässas för att förbereda studenterna för att komma väl rustade ut i jobb. Christer är vid sidan av sin anställning också en av två examinatorer som får bedöma praktiska prov för certifiering till fibertekniker (CFT) inom Robust Fiber. Han träffar många installatörer som vidareutbildar sig och även många studenter. Framtiden ser ljus ut för dem som utbildar och certifierar sig.

– Det är viktigt att studenterna får möta oss som kan branschen och jobbar ute i fält under utbildningen. Vi kan ge ett bra komplement till de mer teoretiska delarna. Det blir skarpt läge när vi genom riktiga exempel kan förklara hur viktigt det är att göra rätt när man installerar. 

Christer tycker att yrkesstoltheten är viktig att lära ut. Ett slarvigt utfört jobb är ju en direkt påverkan på kvaliteten på nätet och dessutom något som kan göra att företaget och den som gjort jobbet hamnar i dålig dager.

– Noggrannhet är jätteviktigt för mig. Jag känner mig stolt över att vi gör bra jobb och tycker att det är lika roligt att gå till jobbet idag som för 30 år sedan. Det är riktiga framtidsyrken som ligger framför ungdomarna idag och det kommer att finnas jobb för dem när de är klara med utbildningen.