23 april 2021

Edugrades utbildningar är en viktig rekryteringskanal för ElTel

Per-Erik Lindberg har arbetat på ElTel i olika roller sedan 2011 och är idag chef för ett serviceteam som består av 15 fibertekniker. Sedan 2016 har ElTel samverkat med Edugrade för att öka möjligheterna att rekrytera personal med relevant kompetens.

– Samarbete med Edugrade är värdefullt för oss då deras elever både har teoretisk och praktisk erfarenhet, vilket gör att startsträckan för att komma in i arbetet är kort.

Flera rekryteringar har skett via praktikperioden som han menar är ett bra och tidseffektivt sätt för kompetensförsörjning till bolaget.

– Vi ser praktiken både som en läroperiod och som ett tillfälle för båda parter att testa varandra inför en eventuell rekrytering. Vi inleder även våra praktikperioder med en arbetsintervju för att säkerställa att vi är en bra match för varandra.

 Edugrade certifierar även en stor del av de fibertekniker som arbetar på ElTel. Certifieringen är särskilt viktigt för kunder som har höga krav på kvalitetssäkrad kompetens.

– Certifieringen av fibertekniker som Edugrade utför är en väldigt viktig kvalitetsstämpel som många tekniker med rätta är stolta över att ha. Bland annat Vägverket har kravet att all personal som arbetar hos dem ska ha denna certifiering.

I sitt arbete som chef trivs Per-Erik framförallt med att leda och motivera teamet samt förbättra och utveckla samarbetsavtalen med ElTels kunder.

– Min ledarstil är att arbeta för att alla ska våga testa på nya saker. Jag strävar efter att bygga en trygg bas som gör så att alla vågar prova på och lära sig mer. Är du intresserad och motiverad arbetar du bra och gör också bra resultat. Jag brinner också för att förbättra de avtal vi har med våra kunder, allt för ökad tydlighet och effektivitet som lägger grunden för bättre service och därmed ökad lönsamhet.

När han blickar framåt ser Per-Erik en växande bransch och ett behov av att utöka serviceteamet med fler personer. Han skulle också gärna se fler kvinnor i branschen.

– Vi ser en framtid där det bland annat behövs fler tekniker, framförallt på järnvägen. Inom två år siktar vi på att rekrytera omkring ytterligare 10 personer. För att balansera upp kulturen vore det värdefullt att rekrytera fler kvinnor, avslutar han.