22 juni 2020

Från jurist till Linux-ingenjör

Tack vare en informationsträff om yrkeshögskolan på Arbetsförmedlingen kom Duong i kontakt med Edugrade och utbildningen i Linux. -Jag deltog och hörde utbildningsledarens presentation om utbildningen. Då bestämde jag mig för att studera till Linux-ingenjör.

Alla yrkeshögskoleutbildningar leder till yrkesroller där det råder stor brist. Linux-kompetens står högt på prioriteringslistan hos de flesta IT-företag och IT-avdelningar. Merparten har svårt att rekrytera personal med nödvändig kompetens inom Linux vilket också hämmar tillväxten i IT-branschen.

-Jag jobbade som revisor i mitt hemland men ville byta yrke på grund av mitt intresse för IT, berättar Duong. Jag visste att Sverige har ett enormt behov av kompetens inom IT-branschen. Så utbildningen i Linux passade mig perfekt.

Duong är nöjd med utbildningen som har gett henne de kunskaper i Linux och DevOps som efterfrågas i branschen.

-Man behöver ständigt utvecklas inom dessa områden för att möta företagens och kundernas behov. Yrkesrollen innefattar arbetsuppgifter så som felsökning, drift/underhåll, installationer och konfigurering.

Just nu gör Duong sin arbetsplatsförlagda del av utbildningen, LIA, på IT-företaget TietoEVRY som är en av Nordens största leverantörer av digitala tjänster. De har specialiserat sig på digital innovation och utveckling.

- TietoEVRY brinner verkligen för att leverera tillgängliga och användbara digitala tjänster med ett högre värde till kunderna. Dessutom har de haft ett starkt fokus på jämställdhet mellan könen. Min LIA på TietoEVRY har varit mycket givande, avslutar Duong som tar examen från utbildningen om några veckor.

 

Läs mer om utbildningen här: https://edugrade.com/yh-utbildning/it/linux-devops-engineer/