14 december 2022

Funderar du på en karriär som 5G-tekniker?

Kom till vårt informationsmöte 21 december och hör om hur du kan utbilda dig till ett bristyrke i en bransch där du är efterlängtad.

Välkommen att höra mer om hur du kan utbilda dig till ett yrke som ger dig goda chanser att få anställning i en bransch som kommer behöva dig under lång tid framåt. Här får du en grundutbildning i Fiber- och Teleteknik som är anpassad efter dina (eventuella) tidigare kunskaper (47 dagar). Du fördjupar dig också i Mastteknik (Radio, Mobil, Mast, 5G - 17 dagar + praktik 75 dagar). Första steget är Test och kartläggning (10 dagar) och kursen startar under början av 2023.

Utbildningen är framtagen på uppdrag av Arbetsförmedlingen och riktar sig till dig som är arbetssökande, eller till dig som har ett jobb men som vill yrkesväxla och byta bransch. 9 av 10 deltagare har hittills fått jobb efter avslutad utbildning – om några månader kan det vara du som hjälper till att bygga ut Sveriges bredbandsnät! Anmäl dig till informationsmötet som äger rum 21 december kl 12:30 i Edugrades lokaler i Alvik (Bromma/Stockholm).

Anmäl dig här!