20 december 2022

GOD JUL från oss på Edugrade!

I år väljer vi att inte skicka några julkort – vi lägger istället pengarna till ett välgörande ändamål som ligger oss varmt om hjärtat, nämligen barns väg ur fattigdom genom utbildning ❤ !

PLAN International kämpar för barns rättigheter och flickors lika villkor. Flickor är överrepresenterade bland de barn som saknar tillgång till utbildning. Att flickor får lära sig läsa, skriva och räkna är avgörande för att fattigdomen ska minska och jämställdheten öka.
Läs mer på plansverige.org.

Vi ser fram emot ett 2023 där vi fortsätter arbetet enligt vår mission, "Att varje dag bidra till utveckling av person, företag och samhälle". Vi är stolta att vara en del i det arbete som krävs för att få ut fler människor i arbete och bidra till att kompetensbristen inom IT & Telekom minskar.

Ett stort tack för det här året till våra studerande, kunder och samarbetspartners inom Edugradefamiljen!