21 december 2021

God Jul & Gott Nytt År!

Önskar vi på Edugrade våra studerande, kunder och samarbetspartners.

Vi på Edugrade stöttar årligen ideella verksamheter som gör skillnad i ungdomars fortsatta utveckling till en bättre skolgång och skolmiljö istället för att ge ut julgåvor.

Skolsituationen i Sverige måste förbättras. Aktiv Skola är en stiftelse som vi stöttar och de verkar för lika villkor för alla barn oavsett var i landet man bor. De har sakkunniga på varje område och kan kostnadsfritt erbjuda utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor, och blir på det sättet den extraresurs som skolan sällan har råd med

Aktiv skola har valt att fokusera på områden som mobbning, miljö, hälsa, ohälsa, grooming, droger och opinion. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är starkt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Men tyvärr kommer dessa frågor ofta i skymundan på grund av ekonomiska prioriteringar.