05 maj 2020

Höstens utbildningsstarter online

Om Folkhälsomyndighetens riktlinjer består även i höst kommer vi erbjuda alla våra teoretiska utbildningar på distans. Du kommer då följa undervisningen online till dess att vi kan köra på plats i våra lokaler igen.

Med anledning av coronaviruset är vi förberedda på att erbjuda alla våra teoretiska utbildningar på distans. Det innebär att du som studerande kopplar upp dig digitalt och följer den teoretiska undervisningen online och de behöver inte befinna sig i ett klassrum.

När Folkhälsomyndigheten ger klartecken kommer vi att återgå till normal klassrumsundervisning på våra utbildningsorter.

Fungerande undervisning online

Det är viktigt att de studerande kan tillgodogöra sig utbildningen utan avbrott. Därför har vi redan genomfört distansförändringen i våra utbildningar. Många utbildningar kan utan problem helt genomföras på distans. Vissa utbildningar som har praktiska moment eller kurser, kommer om nödvändigt att flyttas och genomföras vid senare tillfällen alternativt få modifierat innehåll eller omläggning av schema.

Fungerande plattform

Vi arbetar med verktyget Zoom som vi redan nu använder för pågående utbildningar. Vi har testat systemet under stora delar av vårterminen med bra resultat och med nöjda studerande. Nu jobbar vi med att vidareutbilda personal och konsulter i systemet för att kunna bibehålla en hög kvalitet i utbildningen.

Vi välkomnar alla studerande till hösten!

Beroende på vilken omvärldssituation vi har i höst kan vi erbjuda alla teoretiska utbildningar på distans med deltagande online. De utbildningar som har mycket praktiska moment kommer bedrivas som en blandning av distans och vissa moment på plats.

Den lärarledda delen av utbildningen inom yrkeshögskolan på Edugrade sker vanligtvis till stor del i klassrum. Att vi nu är beredda att erbjuda hela eller delar av utbildningen online i höst är en temporär lösning.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer.