01 februari 2019

Iftac och ICT Education går samman under namnet Edugrade

Resultatet är ett tydligare kunderbjudande för utbildning och certifiering inom bredbandsutbyggnad och IT.

English summary:

Hexatronic's Swedish education companies Iftac and ICT Education merged under the name Edugrade. The result is a clearer customer offering within training and certification for broadband expansion and IT. 

Edugrade becomes an important part of the Group's total offering of fiber solutions. There are also other independent educational companies within Hexatronic Group.

- The right competence is a decisive factor in implementing the enormous projects required to expand the digital infrastructure in Europe and the rest of the world. Sweden is at the forefront of the field, both in terms of technology, project management and installation. Our training companies are an important part of our offering and the establishment of Edugrade will give us an even stronger offer on the Nordic market, says Henrik Larsson Lyon, CEO Hexatronic Group

Edugrade has been providing advanced education in IT and telecommunications since 1997. The education concept includes structured working methods according to accurate standards and customer demands. Specialist training for international telecom compa­nies is an important part of the business. Edugrade also provides vocational education and em­ployment training. The company’s head office is located in Hudiksvall, with training facilities in Luleå, Stockholm, Gothenburg and Malmö.

 

Fullversion på svenska:

Bolagen har under lång tid haft en mycket nära samverkan och under det gemensamma namnet Edugrade blir vi nu tydligare både mot uppdragsgivare och samarbetspartners. Samgåendet sker den 1 februari 2019 och ökar möjligheterna att ta tillvara den unika kompetens och erfarenhet som finns i företagen.

– Allt blir enklare när vi samlar verksamheten i ett gemensamt bolag. Både för oss, våra kunder och partners. Vi kommer nu att kunna lägga ännu mer energi på att utveckla vårt erbjudande. Pågående digitalisering inom samhälle och näringsliv skapar stora behov av kompetenta medarbetare. Våra utbildningar möter arbetsgivarnas behov av kompetensutveckling och rekrytering samtidigt som de ger människor möjlighet att komma ut i arbete i tillväxtbranscher, säger Erik de Pablos, vd för Edugrade.

Idag finns en stor efterfrågan på kompetent personal inom både IT och bredbandsutbyggnad. Edugrade bedriver utbildning inom yrkeshögskola, uppdragsutbildning och arbetsmarknadsutbildning och samtliga utbildningar är skapade i nära samverkan med branscherna inom IT och bredbandsutbyggnad.

Den samlade erfarenheten i bolaget saknar motstycke. Iftac och ICT var riktiga pionjärer i fiberbranschen och yrkeshögskoleverksamheten startade redan 1997. Idag har mycket hänt på teknikområdet och Edugrade ligger i absoluta framkant när det gäller utbildare. Inom IT stärker vi vårt kursutbud både inom Yrkeshögskola och uppdragsutbildning.

Tillsammans är vi oerhört starka. Den bredd och kvalitet våra utbildningar håller baseras på den långa erfarenhet våra utbildare har av teknik och pedagogik, men också av att lära ut effektiva och säkra arbetssätt. Vi visar hur viktigt det är att göra rätt från start och arbeta metodiskt i projekten, oavsett vilken roll man har, fortsätter Erik.

Både ICT Education och IFTAC ägs av Hexatronic Group. Edugrade blir en viktig del av koncernens helhetserbjudande inom fiber, inte minst på den internationella marknaden. I koncernen finns även andra oberoende utbildningsbolag.

– Rätt kompetens är en avgörande faktor för att genomföra de enorma projekt som krävs för att bygga ut den digitala infrastrukturen i Europa och övriga världen. Sverige ligger långt framme på området, både vad gäller teknik, projektledning och installation. Våra utbildningsbolag är en viktig del av vårt erbjudande och etablerandet av Edugrade kommer ge oss ett ännu starkare erbjudande på den Nordiska marknaden, säger Henrik Larsson Lyon, koncernchef Hexatronic Group

Kort om Edugrade
Företaget har verksamhet både i Norge, Oslo och på olika orter i Sverige. Huvudkontoret finns i Hudiksvall, med utbildningslokaler i Luleå, Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer info se www.edugrade.se

 

För frågor vänligen kontakta Erik de Pablos, vd Edugrade AB
Mob.    +46 70 372 98 61
erik.depablos@edugrade.se