13 mars 2024

Möt Lennart Sundh på XLENT Hudiksvall som har en långvarig relation till oss på Edugrade

Att ha en nära relation med företag inom vår bransch, är värdefullt både för att hålla koll på vad som är aktuellt i branschen och för att knyta viktiga kontakter inför våra studenters LIA (Lärande i Arbete). Ett av företagen vi har ett mångårigt samarbete med är XLENT Hudiksvall AB, och vi träffade vd Lennart Sundh för att prata mer om företaget och höra hur dom ser på vårt samarbete.

Hej Lennart, berätta kort vilka ni på XLENT är.
– Vi är ett konsultföretag inom IT som finns i hela Sverige och även i Norge, och totalt är vi ca sexhundra medarbetare. Kontoren utgår från den lokala marknaden i respektive region och erbjuder likvärdiga tjänster. Vi arbetar nära våra kunder och kombinerar det stora företagets styrka och förmåga med det lokala företagets närhet och engagemang.

Vad är det bästa med att jobba på XLENT?
– XLENT som företag drivs med stor delaktighet och möjlighet för medarbetaren att påverka både företaget och sin egen situation. Organisationen är väldigt platt. Ett exempel är att vi inte har titlar, vi är helt enkelt konsulter, och vi värnar om allas lika värde i organisationen. Jag är formellt vd för XLENT i Hudiksvall, men i min arbetsvardag är jag lika mycket konsult som mina kollegor.

Hur funkar det i din roll som vd?
– Visst ställer det krav på själva ledarskapet, men i den här kulturen blir ju alla kulturbärare, man ska inte underskatta den styrkan, och att det kan komma mycket bra saker från varje individ. Vår ideologi bygger på att vi ska vara en inkluderande arbetsplats, oavsett vem man är, och att fokus ska ligga på framför allt personlig kompetens oavsett kön eller bakgrund.

En kanske unik sak med oss är att vi inte har någon marknadsavdelning. Alla är konsulter och alla är säljare – på sitt sätt. På något sätt fungerar det ändå med 600 anställda. Åter igen, tilltron till varje medarbetares del och ansvar i det dagliga arbetet bidrar förmodligen att det rullar på ändå.

Vad erbjuder ni för tjänster inom IT?
– Vi hjälper våra kunder med digitalisering och effektivisering samt ledarskap och förändring, och vi erbjuder bland annat systemutveckling, infrastruktur, teknikstöd, ledarskap, förändringsledning och utbildning. Dessutom utbildar vi framtidens arbetskraft!

Vilka typ av kunder har ni?
– Vi i Hudiksvall har alla typer av kunder, men kanske främst små- och medelstora företag, exempelvis tillverkande industrier och tjänsteproducerande företag. Vi har faktiskt i vår affärsplan att hälften av vår omsättning ska komma från kunder utanför regionen. Och regionen definierar vi med måttet ”en timmes pendling”, till exempel avståndet från Hudiksvall till Gävle eller Sundsvall, med flera orter.

Jobbar ni mycket på distans?
– Man kan väl säga att vår flexibilitet är total, det vill säga att vi jobbar där det behövs och oavsett tid på dygnet. Man jobbar efter sin egen klocka, men kunduppdraget går alltid först. Kräver ett kunduppdrag att vi är på plats kl 06.00, då är vi det.

Våra medarbetare sitter både på kontoret, på hemmakontoret eller inhouse hos kund. Åter igen, det beror på kunduppdraget.

På vilket sätt har du koppling till Edugrade?
– Jag personligen har en lång historia med Edugrade, eftersom jag var med redan från början när utbildningarna startades upp i slutet av 90-talet. Under resans gång har företaget ändrat namn från Iftac till Edugrade, samt köpts upp av Hexatronic Group, men arbetet med att erbjuda kvalificerad utbildning inom IT och telekommunikation har bestått. Och det arbetet har jag alltid varit en del av – både som rådgivare för branschens behov, nära samarbetspartner och stöd i samband med ansökan för att få bedriva relevanta YH-utbildningar.

Ni på XLENT tar ofta emot LIA-studenter – finns det någon tanke med det?
– Ja absolut. Just nu har vi åtta LIA-studerande hos oss och det kommer ju till nytta för både oss och för Edugrade. Vi är nog en av de arbetsgivare som tar emot störst antal LIA-studenter, dessutom tar vi inte bara emot studeranden från Edugrade utan även från andra utbildningsanordnare.

Att ta emot LIA-studenter är ett smidigt sätt att få in rätt kompetens, och underlättar för framtida rekrytering. Det har varit svårt att rekrytera in folk i branschen, det vet alla. Men att faktiskt kunna bidra till kundintäkter redan under en potentiell rekrytering är få förunnat, och det brukar jag säga till mina ledarkollegor på XLENT.

Vi är trettio anställda här nu, och av dem är det fjorton som har en bakgrund inom KY (Kvalificerad Yrkesutbildning) eller Yh (Yrkeshögskolan). Det är inte alla som har gått direkt från sin utbildning och direkt hit, men om man tänker på deras utbildningsbakgrund så är det fjorton av trettio.

Och det här är ju inte bara hos oss i Hudiksvall, men vi har nog varit dom som har missionerat det här internt på XLENT. Sundsvallskontoret tar även in LIA, de har sex stycken studenter just nu, och i Umeå har man sagt att man ska ha minst en LIA-studerande hela tiden, eftersom det tillför så mycket på kontoret. Det blir liksom nytt blod i gruppen. Bolaget BI – Business Integration i Stockholm tar in tre LIA-studeranden varje år från Nackademins BI-utbildning, som de ofta sedan brukar anställa, så dom har tre inne just nu.

Vi har liksom en tradition eller vad man ska säga, på hela XLENT, att välkomna LIA-studerande. Och flera företag förutom oss tänker helt klart i samma bana. Det blir ofta väldigt framgångsrika rekryteringar, och de mest lyckade, som vi ser det, är de personer som gjort en karriärväxling, det vill säga att man varit i yrkeslivet redan och att man vet hur en arbetsplats generellt fungerar. Det underlättar mycket för oss som arbetsgivare.

Jobbar ni på att få in fler kvinnor i branschen?
– Absolut, det jobbar vi ständigt med. Vi har till och med en KPI på det, och den har vi mätt sedan 2017. Det ska vara fifty-fifty män och kvinnor, plus/minus tio procent. Utav våra tjugotre bolag så är det fyra eller fem som har grönt på sitt KPI, och på Luleå-kontoret är siffran till och med röd för att de är för många kvinnor. Jag vet inte exakt hur många kvinnor som är vd:ar i bolagen, men ungefär en tredjedel, och vi ser ju tydligt att där det finns en kvinnlig ledare så är det även en högre andel kvinnor som söker sig till bolaget.

Hur ska man locka fler kvinnor till yrket?
– Genom att visa att det finns en väg in, och att det finns karriärmöjligheter som även passar för kvinnor. Vi har något som heter hållbara konsulter, och i detta ligger vikten av inkludering och jämställdhet. Många utgår från att det är fler män som söker sig till branschen, och att det är bara så det ser ut. Men det är ingen ursäkt för att inte jobba med jämställdhet tycker vi.

Tror ni att man behöver kvotera in kvinnor i företagen?
– Nej, det har vi sagt att vi inte ska. När vi började prata om att mäta det här med att vi ska vara fifty-fifty kvinnor och män, så var det kvinnorna som opponerade sig och ifrågasatte detta. Och det förstår jag ju, att dom inte vill vara ett alibi för ett sådant beslut.

Det vi har sagt är, och nu vet jag inte hur fördelningen är, men då för sex-sju år sedan, då var det sjuttontusen kvinnor i branschen, och då var vi tre här i Hudiksvall – och då tänker jag att då har vi ju faktiskt sextontusen niohundranittiosju kvinnor till att anställa. Fördelningen är olika, javisst – men det finns ju möjligheter. På XLENT är vi ca trettiotre procent kvinnor och i branschen är det tjugonio procent, så vi är iallafall lite fler hos oss. Men målet är som sagt fifty-fifty.

Men sen är det ju inte bara frågan om fler kvinnor, vi vill ju återspegla samhället som det ser ut idag, där även personer med icke-svensk bakgrund har ökat, och därför ska även vi det.

Vilka utbildningar hos Edugrade är det framför allt ni tar in LIA-studerande från?
– Det är från utvecklarutbildningarna, .NET och Java, dom tar vi mest ifrån just nu. Sen har vi en student inne just nu från IT-Säkerhetstekniker.

Till sist – vad kan ni på XLENT erbjuda Edugrades studenter?
– För den studerande erbjuder vi en miljö som har stor variation utifrån medarbetare, kompetenser och olika verksamheter, så att man får en bra inblick i branschen.

Tack för intervjun Lennart!

Läs mer om XLENT »