19 januari 2023

Lär känna din blivande medarbetere

Att öppna för en LIA-plats ger er som företag en suverän rekryteringsväg för framtida medarbetare.

Har ditt företag behov av personal inom drift och administration av nätverk med cisco-kompetens (CCNA, CCNP), eller .NET-utvecklare? Våra studerande inom ovan ska snart plockas av branschen. Just nu har vi några studerande som är i slutfasen av sin utbildning och som sitter på värdefulla kompetenser som du kan testa i ditt företag via LIA – Lärande i arbete.

Just nu kan du och ditt företag handleda och lära känna studerande inom följande kompetenser och geografier:

Network Engineer – Gävle, Örnsköldsvik och Uppsala med omnejd.

Systemutvecklare.Net med AI-kompetens – Göteborg, Sundsvall och Örnsköldsvik.
(Start under v 6, möjlighet finns även remote.)

Att öppna för en LIA-plats ger er som företag en suverän rekryteringsväg för framtida medarbetare. Här får ni chansen att testa blivande medarbetare direkt i verksamheten. Det är varken krångligt eller kravfyllt erbjuda LIA på företaget, varje studerande ska ha en handledare med rätt kompetens och inställning – ett meningsfullt utbyte för båda parter, samt att arbetsplatsen motsvarar kraven på kompetens för den framtida yrkesrollen – det är i stort sett allt.

Kontakta vår utbildningsledare Lillemor så berättar hon mer. Och du, gör det direkt, de här studenterna är populära!

Lillemor Larsson, Utbildningsledare
073-0923814, lillemor.larsson@edugrade.se

Läs mer här om vilka kompetenser vi jobbar med i utbildningen.
Network Engineer
Systemutvecklare.Net med AI-kompetens