09 februari 2023

LIA-besök hos John på SPV

Vår utbildningsledare Lillemor Larsson har besökt John Walker som gör sin LIA på SPV i Sundsvall.

John studerar "Systemutvecklare.Net med AI-kompetens" och är just nu på LIA på SPV – Statens Tjänstepensionsverk – som ansvarar för att administrera tjänstepensionen från statlig anställning för över 1 100 000 kunder, och dessutom hanterar pensionsuppgifter från omkring 250 myndigheter och bolag.

"Ska jag dra det ganska översiktligt utan att bli alltför teknisk så har jag fått börja utveckla på ett helt nytt projekt, byggt ut på redan existerande projekt, varit med i arbetet mot en effektivare produktionssättning, och sedan har jag fixat någon mindre bug och feature", berättar John.

Johns utbildning startade hösten 2022 och utbildningen är 83 veckor lång, varav 22 veckor är arbetsplatsförlagd praktik. LIAn syftar till att ge de studerande en bra inblick i verkligheten och vardagen, kopplat till den utbildning de får. På LIA går du hand i hand med en insatt person på företaget, och det är ett fantastiskt tillfälle för både företaget och den studerande att lära känna varandra, och utbyta kompetenser.

"Ska vi ta det lite mer i detalj så var det första jag fick göra att utveckla en webbsida för att underlätta uppladdning av vissa filer. Sedan har jag undersökt hur Handelbars fungerar för att generera release notes, vilket är en del inom intresseområdet Effektivare Produktionssättning. Jag har även uppgraderat en .Net Framework hemsida till .Net 6. Det har helt enkelt varit lite av allt möjligt och just nu hjälper jag till med att förbereda inför flytten till Försäkringskassan." säger John.

Tack för att du delar med dig, John – och fortsatt lycka till med din utbildning. Tack också till Malin Nordin-Palm samt Björn Andersson hos SPV.

Här kan du läsa mer om Johns utbildning.