24 november 2022

Mätutbildning med Transtema och Lunet i Luleå!

Nöjda deltagare har under tre dagar fått en ordentlig genomgång i mätteknik för fiber.

Kunskaper som är ovärderliga vid kvalitetssäkring och felsökning av fibernät.

Läs gärna mer om kursinnehållet här.