03 april 2020

Med anledning av Covid-19

Vi har snabbt ställt om vår verksamhet utifrån rådande läge med Covid-19 enligt myndigheternas rekommendationer. Vi fortsätter att noga följa utvecklingen via information från regering och myndigheter.

Våra utbildningar utförs per distans med få undantag där det inte är tillämpbart. I de fall platsförlagd undervisning krävs utförs även den enligt myndigheternas rekommendationer för att undvika smittspridning.

Interna möten hålls online och resande är kraftigt begränsat. Våra lokaler är utrustade så att god handhygien kan upprätthållas med tvål och vatten och/eller handsprit.

Vi är glada över hur bra omläggningen till distansutbildning har fungerat och den respons vi har från studenter, deltagare och utbildare. Jag vill rikta ett stort tack till allas goda deltagande för att hantera effekterna av Covid-19.

Hälsningar
VD
Erik de Pablos