10 juni 2024

Ny utbildningssatsning på Edugrade inom Cybersäkerhet och Etisk hackning

Edugrade har fått tillstånd att genomföra två nya yrkeshögskolekurser med kursstart i höst. Kurserna är Cybersäkerhet enligt NIS2-direktivet (30 p) och Etisk hackning och penetrationstestning (30 p), och beslutet är en del av MYH:s initiativ att utöka kursutbudet för att möta den ökande efterfrågan på arbetsmarknaden.

Kompetenshöjande för redan yrkesverksamma

Kurserna riktar sig till yrkesverksamma som vill förnya eller vidareutveckla sin kompetens inom IT-säkerhet, ett område med snabbt växande behov av kvalificerad arbetskraft.  Ett sätt att möta det akuta behovet, är att kurserna erbjuds på halvfart, och att föreläsningstillfällena ligger på tider som går att kombinera med jobb.

Ökad efterfrågan till följd av ny lagstiftan

MYH:s beslut sammanfaller med den ökande efterfrågan på kompetens inom IT-säkerhet och en förstärkt lagstiftning rörande nätverks- och informationssäkerhet genom EU:s NIS2-direktiv.

Anette Johansson, som är utbildningsledare för Edugrades IT-Säkerhetstekniker-program, berättar:

”Kursen Cybersäkerhet enligt NIS2-direktivet utrustar våra studenter med kunskaper och verktyg för att möta de nya krav som EU-direktivet ställer. Med en växande lista av sektorer som omfattas av dessa regleringar, är behovet av expertis inom sektorn viktigare än någonsin. Kursen kommer att beröra viktiga komponenter såsom riskhantering, säkerhetsåtgärder och compliance-rapportering. Och kursen Etisk hackning och penetrationstestning, fokuserar på att ge studenter färdigheterna att agera som penetrationstestare, där de aktivt söker efter sårbarheter och säkerhetshot i olika IT-system. Den här typen av kompetens är särskilt värdefull för företag och arbetsplatser som vill stärka sitt försvar mot alltmer sofistikerade cyberhot.” 

Kursstart i höst

Vi på Edugrade kommer nu planera för att starta dessa kurser och information om ansökningsprocess och startdatum kommer inom kort.

"Genom att integrera dessa kurser inom vårt utbildningsutbud, tar vi aktivt del i arbetet med att stärka landets kompetens och kapacitet att hantera cybersäkerhetsutmaningar och samtidigt positionerar vi oss som en leverantör av kompetens inom säkerhet och beredskap" säger Hakan Mol, verksamhetschef på Edugrade.

 

Läs mer om korta YH-kurser på MYH:s hemsida »