18 april 2018

Pär Andersson ny medarbetare på Edugrade Norge

Vi välkomnar Pär Andersson som nyanställd till Edugrade Norge. Pär kommer vara drivande i att bygga upp utbildningsverksamheten i Norge med våra fina utbildningslokaler i Oslo som utgångspunkt. Pär har lång erfarenhet av bredbandsutbyggnad och fiberinstallation i Norge och är utbildad som Optotekniker på IFTAC:s Yrkeshögskola i Hudiksvall.

Vi välkomnar Pär Andersson som nyanställd till Edugrade Norge. Pär kommer vara drivande i att bygga upp utbildningsverksamheten i Norge med våra fina utbildningslokaler i Oslo som utgångspunkt. Pär har lång erfarenhet av bredbandsutbyggnad och fiberinstallation i Norge och är utbildad som Optotekniker på IFTAC:s Yrkeshögskola i Hudiksvall. Första steget in på den norska marknaden var som praktikant på ett svenskt företag verksamt i Norge.

– Utbildningen till Optotekniker på Yrkeshögskolan i Hudiksvall gav en riktigt bra grund och det gick snabbt att komma in i arbetsuppgifterna, mycket tack vare att det vara en bra balans mellan praktiska och teoretiska moment i undervisningen. Vi kände oss mycket bra rustade när vi kom ut på LIA, praktiken som genomförs ute på företagen, men det var såklart nytt för oss att vara på en riktig arbetsplats. Det var först efter ett tag som man på riktigt förstod hur stor nytta vi hade av det vi hade lärt oss.

Pär trivs i Norge och har kommit för att stanna.

– Det händer mycket här på fiberområdet just nu. Jag har inblick i hur man jobbar i Sverige, där utbildning och certifiering enligt en branschstandard har kommit lite längre. Med våra erfarenheter från utbildning och certifiering i Sverige och andra länder tror jag att vi kan bidra till ökad kvalitet i bredbandsutbyggnaden i Norge.