27 januari 2023

Preparandkurs CFT Malmö 13-16 februari

Fler och fler beställare kräver att tekniker som är inne och jobbar i deras nät har personcertifikat CFT.

Fler och fler installationsbolag möter kraven och stärker också sin konkurrenskraft genom att öka andelen certifierade tekniker bland deras personal. Var står du?

Vi har lediga platser till kurs och examination i Malmö 13-16 februari, läs mer här!