26 januari 2023

Projektledning Fiberprojekt i Umeå

Nu kan du boka plats på vår utbildning för Beställning och Projektledning av fiberprojekt i Umeå, 27 februari - 2 mars!

Vår definition av ett framgångsrikt fiberprojekt är att man uppnår budget, tidplan och definierade kvalitetskrav. Beställare och projektledare är nyckelroller i förberedelse och genomförande av fiberprojekt oberoende av karaktär och omfattning.

Den här utbildningen ger dig som beställare eller projektledare verktyg och arbetssätt för planering, styrning och uppföljning för ett framgångsrikt genomförande av dina fiberprojekt. Utbildningen varierar föreläsning och dialog i hel grupp med workshops i mindre grupper. Som referens för bygganvisning används Robust Fiber Anläggning.

Läs mer här om utbildningen.