27 mars 2020

Tomt klassrum men full fart på utbildning!

Våra studeranden i YH-utbildningen Projektledare Bredband har denna vecka påbörjat en ny kurs, Projektledning & kommunikation, med inriktning mot fiberprojekt.

Utbildare John Eriksson går här igenom vikten av försyn och hur det kan genomföras på bästa sätt. Våra studeranden följer föreläsningen och deltar i workshops digitalt via plattformen Zoom.