20 juni 2018

Utbildning lade grunden till karriären från fiberinstallatör till Regionchef

Martin Mörk är sedan 2016 Regionchef Nord för Netel. Resan startade när han i 25-årsåldern flyttade till Hudiksvall för att spela hockey.

Martin Mörk är sedan 2016 Regionchef Nord för Netel. Resan startade när han i 25-årsåldern flyttade till Hudiksvall för att spela hockey och började fundera på vad han ville göra när hockeyspelandet var över. Han hittade då Iftacs (nuvarande Edugrade) ettåriga utbildning till Optotekniker vilket passade utmärkt då även hockeykontraktet var ett år.  

– Utbildningen gick jättebra, hockeyn gick sämre, säger han och skrattar.

Under utbildningen hade Martin sin praktik i Stockholm där han senare också fick jobb.

– Jag jobbade ett år ute i fält som optotekniker och sprang i brunnar, svetsade och allt det man gör. Precis de grejerna jag lärt mig under utbildningen, berättar Martin.

Efter ett år blev han inflyttad på kontoret och började jobba som projektör. Martin jobbade mest mot företagskunder då det vid den tiden ännu inte var så stort med fiber för villor. Han fick beställningar där han bland annat skulle göra ritningar över hur det skulle schaktas och projekterade jobben som han tidigare installerat.

– Det som var bra var att då visste jag hur jag själv som installatör ville ha arbetshandlingar, då fanns ingen direkt utbildning för projektörer, förklarar Martin.

Våren 2012 flyttade familjen tillbaka till Hudiksvall och Martin fick jobb på ICT Networks, främst med dokumentation, det vill säga att rita hur näten blivit byggda och registrera näten i datasystem. Samtidigt började han att utbilda på Iftac inom dokumentation och entreprenörskap. Under sina år som utbildare uppmärksammade han flera seniorer som gick utbildningen. Utbildningarna till optotekniker och Bredbandstekniker är en bra väg för den som vill byta karriär då det bara är ett års utbildning och 9 av 10 går direkt ut i jobb efteråt.

Så småningom blev Netel en kund till ICT och samarbetet fungerade bra. Netel köpte upp Bolaget där Martin jobbade och Martin fick efter en tid rollen som regionchef.

Martin känner att det finns en enorm potential inom branschen och han vill och tror att företaget kan växa ännu mer. Netel har flera anställda som är utbildade projektörer. Vill man inrikta sig mer på detta finns Edugrades utbildning till Bredbandstekniker som inriktar sig mot just projektering.

Även om Netel inte själva anställer installatörer är de alltid intresserade av att deras underleverantörer är utbildade och jobbar på rätt sätt. Många inom Netel har gått Optoteknikerutbildningen och har varit verksamma som installatörer innan.

Några viktiga egenskaper för en Optotekniker eller projektör som Martin uppmärksammat är att man bör vara nyfiken, klurig och kommunikativ då man möter mycket människor. Som projektör bör du även tycka om ordning och reda.

– Det handlar ofta om att hitta en lösning på ett problem. Du får pusselbitarna och ditt jobb är att sätta ihop det, avslutar Martin.