27 juni 2023

Varför är jobbet IT-säkerhetstekniker så hett eftertraktat?

Här är några goda anledningar till varför världen behöver fler utbildade IT-säkerhetstekniker.

IT-säkerhet en kritisk kunskap för att skydda information och system i dagens digitala värld – och behovet av IT-säkerhetsexperter är högt och förväntas fortsätta växa.

Här ger vi dig några fakta som kanske kan ge dig en bild av hur attraktiv du blir på arbetsmarknaden, med vår utbildning till IT-Säkerhetstekniker/etisk hackare:

Fakta nr 1 – IT-säkerhet är avgörande i dagens digitala värld.

Med ökande cyberhot och attacker är behovet av att skydda information och system mot obehörig åtkomst och skadliga avsikter högre än någonsin. IT-säkerhet handlar om att identifiera och hantera risker, implementera säkerhetsåtgärder och förebygga, upptäcka och reagera på incidenter.

Fakta nr 2 – Efterfrågan på IT-säkerhetsexperter är mycket hög.

Den snabba utvecklingen inom digitalisering och teknik har skapat ett stort behov av specialister som kan hantera och säkra företagens IT-miljöer. Arbetsmarknaden för IT-säkerhetsexperter har varit stark under de senaste åren och förväntas fortsätta växa i framtiden.

Fakta nr 3 – IT-säkerhetsexperter har en bred uppsättning kunskaper och färdigheter.

För att vara framgångsrik inom IT-säkerhet krävs kunskap inom olika områden, inklusive nätverkssäkerhet, systemarkitektur, kryptografi, sårbarhetshantering, incidentrespons och regelverk och efterlevnad. Det krävs också att man håller sig ständigt uppdaterad om de senaste hoten och säkerhetstrenderna.

Fakta nr 4 – Certifieringar spelar en viktig roll inom IT-säkerhet.

Certifieringar som Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Ethical Hacker (CEH) och Certified Information Security Manager (CISM) är välkända och eftertraktade inom branschen. De visar på en persons kompetens och kunskap inom IT-säkerhet och kan öka chanserna till anställning och karriärframsteg.

Fakta nr 5 – IT-säkerhet är inte bara relevant för företag.

Den personliga IT-säkerheten blir allt viktigare i en digital värld. Individer behöver vara medvetna om riskerna och vidta lämpliga åtgärder för att skydda sina personuppgifter, undvika bedrägerier och använda säkra lösenord och autentiseringsmetoder.

Fakta nr 6 – Branschen för IT-säkerhet är ständigt i förändring.

Eftersom nya teknologier och hot utvecklas kontinuerligt måste IT-säkerhetsexperter vara flexibla och anpassningsbara. Att vara villig att lära sig och hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och teknikerna är avgörande för att kunna möta de ständigt föränderliga säkerhetsutmaningarna.

Sammanfattningsvis är IT-säkerhet i allra högsta grad ett framtidsyrke. Behovet av IT-säkerhetsexperter är högt och förväntas fortsätta växa.

Funderar du på att utbilda dig? Läs mer om vår utbildning till IT-Säkerhetstekniker/etisk hackare.