29 maj 2024

Nätverkstekniker är nyckeln till Sveriges tekniska framtid

I en värld där digitaliseringen snabbt förändrar både arbetsmarknaden och vardagslivet, blir behovet av kvalificerad teknisk expertis alltmer påtagligt. Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) har nyligen inkluderat Edugrade i ett pilotprojekt för att starta en gymnasial yrkesutbildning för nätverkstekniker i Stockholm. Detta är ett strategiskt och viktigt steg mot att stärka Sveriges position som en ledande tekniknation.

Utbilda dig till Nätverkstekniker hos Edugrade

I höst startar vi en Nationell Yrkesutbildning till Nätverkstekniker på plats i våra lokaler i Alvik, Stockholm. Utbildningen är på gymnasial nivå och lär de studerande att installera, administrera och reparera datorsystem och kommunikationsutrustning. 

"Vår nya utbildning till nätverkstekniker är toppen på så många sätt. Det finns ett stort behov på arbetsmarknaden och yrket är klockrent för så många personer. Utbildningen ligger verkligen rätt i tiden!", säger Jessica Niord, utbildningsledare på Edugrade.

Hon fortsätter: "Eftersom utbildningen är på gymnasienivå är det en snabb väg in i en karriär inom IT och telekom. Det är få förunnat att gå direkt från gymnasiet till arbetslivet. Utbildningen passar alla med teknikintresse, både killar och tjejer, oavsett ålder. Det är win-win för både arbetsgivare och studerande.” 

Läs mer om vår utbildning till Nätverkstekniker »

En grundpelare i den digitala infrastrukturen

Nätverkstekniker spelar en avgörande roll i utvecklingen och underhållet av de nätverk som binder samman vårt samhälle. De säkerställer att dataflöden, som allt från viktiga kommunikationstjänster till kritiska samhällsfunktioner, fungerar effektivt och säkert. I takt med att allt fler tjänster digitaliseras, från hälsovård till offentlig administration, ökar också sårbarheten i dessa system. Nätverkstekniker utgör därför en grundläggande komponent i att försvara och upprätthålla vår digitala infrastruktur.

Möter framtida behov

Det råder en bred enighet om att Sverige, liksom många andra länder, står inför en brist på tekniskt kunniga yrkesverksamma. En rapport från IT- & Telekomföretagen pekar på att bristen på IT-specialister är ett av de största hindren för tillväxt inom svensk industri.

Genom att tillhandahålla en specialiserad utbildning för nätverkstekniker, adresserar Edugrade och MYH inte bara det omedelbara behovet utan också säkrar framtiden för svensk industri.

Unik utbildning med direkt koppling till Sobonas kompetensstandard

Yrkesrollen som vår utbildning avser är "Nätverkstekniker". Denna roll är högt eftertraktad på arbetsmarknaden, vilket framgår av en genomgående analys av lediga jobb och branschrapporter från Stockholm och övriga Sverige.

Det befintliga utbildningsutbudet i Stockholm täcker visserligen ett brett spektrum av nätverksteknologiska kunskaper och färdigheter, men vår utbildning tar ett unikt grepp genom att vara direkt kopplad till Sobonas kompetensstandard för "Nätverkstekniker - Aktivt nät".

Detta garanterar en direkt länk mellan utbildningens innehåll, lärandemål och de faktiska behoven i arbetslivet, därmed fyller vi ett viktigt kompetensgap som inte tillgodoses fullt ut av befintligt utbud.

En investering i kompetens och framtida innovationer

Edugrades nya yrkesutbildning i nätverksteknik mer än bara en utbildning; det är ett kritiskt steg mot att säkra en hållbar och innovativ framtid för Sverige. När världen blir alltmer beroende av teknologi, kommer rollen som nätverkstekniker inte bara att vara viktig – den kommer att vara avgörande.

 

Läs mer om vår utbildning till Nätverkstekniker »