16 mars 2020

Via Edugrade har vi på Monitor funnit riktiga guldkorn

Kjell Westman arbetar som utvecklingschef på Monitor och har genom åren tagit emot många LIA-praktikanter från Edugrade varav merparten har fått jobb direkt efter utbildningen. Han har även varit delaktig i att utveckla kursutbudet hos Edugrade.

–Jag har tidigare varit med och tittat på kursplaner och vilka kurser som ska ingå, hur stor del de ska ha av respektive utbildningar och så vidare. Det är en stor fördel för oss på Monitor att vi får möjlighet att anpassa utbildningarna så att tyngdpunkten ligger på den kompetens som är central för oss.

Enligt Kjell är den största utmaningen i branschen att finna rätt kompetens.

­–Vi har ett enormt behov av programmerare och söker ständigt efter personer med rätt kompetens. Här spelar Edugrade en viktig roll då de ligger i framkant med sitt kursutbud och utbildar personer som får spetskompetens och även praktisk erfarenhet genom LIA.

Då behovet av personal hos Monitor är stort, är Edugrades Yh-utbildningar en värdefull rekryteringskanal för att hitta framtidens programmerare och utvecklare.

­–De utbildningar som är mest intressanta för oss är IT-säkerhetstekniker, Etisk hackare, och vi skulle verkligen vilja se att en Yh-utbildning inom programmering startar snarast möjligt. De egenskaper vi tittar speciellt på när vi söker programmerare är ditt driv att lösa komplexa problem, noggrannhet och inte minst envishet. Via Edugrade har vi hittat flera riktiga IT-genier som kommer gå långt i branschen.

Företaget fortsätter växa, såväl i Sverige som globalt.

–Vi har tagit in ungefär 6–7 systemutvecklare från Edugrade och vi räknar med att anställa minst 20 utvecklare till inom de närmsta fem åren. Vi är för närvarande 170 anställda i Hudiksvall, 40 i Malaysia och har även kontor i många andra delar av världen, så möjligheterna till en intressant och global IT-karriär är stora hos oss.

Kjell tycker även att kodning behöver introduceras i grundskolan och bilden av programmering förnyas.

–Vi måste börja introducera kodning tidigare, i grundskolan. Bilden av programmering behöver förnyas och tillgängligheten ökas så att det blir en naturlig del och ett naturligt ämne att ta del av och lära sig förstå. Fördelarna med kodning är bland annat att du övar upp just problemlösning och ett långsiktigt tänkande. Många vet inte att de har fallenhet för det, men hade du testat som 10-åring, hade du varit expert vid 16 års ålder, avslutar Kjell.