Viktigt att veta innan du skickar in din ansökan

Viktigt att veta innan du skickar in din ansökan

Vem kan söka till en Yh-utbildning?

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som alla är välkomna att söka till. Det är vi som anordnar utbildningen som avgör om du som söker uppfyller villkoren för att kunna antas till en kurs eller ett program.

Förberedelser

Förbered din ansökan i god tid, med all dokumentation som krävs. För att kunna bedöma din ansökan är det nödvändigt att vi har tillgång till alla underlag som krävs, eftersom det inte går att komplettera med dokumentation efter sista kompletteringsdatum.

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende här

Skolbetyg och arbetsintyg

Se till att bifoga betygskopior, arbetsintyg och övriga handlingar i din ansökan. Dessa ligger till grund för din behörighet att påbörja våra utbildningar. Är kravet att du ska ha relevant yrkeserfarenhet ska du bifoga ett daterat och signerat arbetsgivarintyg med din yrkestitel samt tjänstgöringsgrad, eller ett intyg där din yrkeserfarenhet beskrivs klart och tydligt.

Alternativa betyg och intyg

Om du har grundläggande behörighet på annat sätt än från gymnasiebetyg, behöver du skicka in kopior på dessa alternativa betyg och intyg. Det kan exempelvis vara en UHR/VHS-bedömning av dina utländska betyg eller intyg från folkhögskolan.

När ansökan är inlämnad

Din ansökan bedöms och om det saknas något, får du besked om detta och uppmanas att komplettera din ansökan. Ingen dokumentation kan laddas upp efter sista kompletteringsdatum.

Om urvalsprov anges som urvalsgrund skrivs det digitalt på distans och tar ca 30 minuter – 60 minuter att genomföra. Poängen du får på provet ligger till grund för urvalets rangordning. Det är frivilligt att göra urvalsprovet, men poängen du får på urvalsprovet utgör din plats i antagningsordningen.

OBSERVERA:

  • Ett anställningsbevis eller CV kan inte användas för att styrka yrkeserfarenhet.
  • Vi på Edugrade får inte dina gymnasiebetyg per automatik från antagning.se. Därför måste du själv skicka in dina betygskopior tillsammans med ansökan.
  • Det går inte att komplettera med dokumentation efter sista kompletteringsdatum.

 

Behörighetsgivande kurser

Om du saknar fullständig behörighet, erbjuder vi behörighetsgivande kurser inför några av våra Yh-utbildningar. Kurserna motsvarar gymnasiekurser på en övergripande nivå, men med en komprimerad studietakt. 

Läs mer om våra behörighetsgivande kurser:

Programmering 1 »

Datorteknik 1A »

Dator- och nätverksteknik »

 

Kunskapsprov – för dig som saknar betyg

För de flesta yrkeshögskoleutbildningarna krävs särskilda förkunskaper. Saknar du betyg som krävs för att bli behörig till yrkeshögskolan så kan du anmäla dig till behörighetstester i några av de ämnen som krävs för att bli behörig. Dessa tester kallar vi kunskapsprov.

Läs mer »