Privacy Policy

Senast uppdaterad 2018-11-12.

 

Vem hanterar dina personuppgifter, vem är personuppgiftsansvarig?

Hexatronic Group AB (556168-6360) och varje enskilt dotterbolag som ingår i koncernen och som behandlar dina personuppgifter är personuppgiftsansvarig.

 

Om Hexatronic

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Lightmate®, FibreHub(TM), Matrix, DCIO(TM), Basic Broadband(TM) och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

 

Så här samlar vi in personuppgifter

När du registrerar dig för nyhetsbrev eller använder något av våra kontaktformulär på våra publika webbplatser (se listade bolag och webbplatser under https://hexatronicgroup.com/vaara-bolag/ ) eller väljer att skriva ett mejl till oss ger du samtidigt ditt samtycke till behandling av dina personliga uppgifter som du lämnar till något av Hexatronics koncernbolag. Vi samlar även in information som kan härledas till dig genom användning av s.k. cookies. Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från dig om du besöker oss på någon av våra utställningar vid marknadsmässor eller skriver upp dig för någon av våra seminarier.

 

Typ av personuppgifter vi samlar in

IP-adresser, platsuppgifter (grovt uppskattat), e-postadress, namn, telefonnummer, fritext i meddelanderutor, eventuella filer (bilagor) innehållande personuppgifter, bilder eller videoclip.

 

Delar Hexatronic dina uppgifter med tredje part eller andra mottagare?

Hexatronic delar inte dina personuppgifter med tredje part eller andra mottagare utan ett giltigt syfte eller om vi enligt lag måste gör det.

Om du är kund eller leverantör till Hexatronic kan vi komma att dela dina kontaktuppgifter med tredje part för att uppfylla våra åtaganden till dig.

Här tillämpar vi den rättsliga grunden: fullgörande av avtal och i vissa fall berättigat intresse.

Markandsföringsmaterial innehållande personuppgifter som t.ex. bilder eller video komma att delas med tredje part via Hexatronics webbplatser, annonsplatser, intranät eller sociala medier. Här använder vi som regel den rättsliga grunden: berättigat intresse.

När vi tillämpar den rättsliga grunden: berättigat intresse väger vi intrånget i den personliga integriteten gentemot Hexatronics vinning. Detta är en helt objektiv bedömning som utförs från fall till fall.

 

I vilket syfte används informationen?

Personuppgifter som du lämnar till Hexatronics används för att bedriva den affärsmässiga verksamheten inom Hexatronic och för att utveckla eller sälja våra produkter och kommunicera relevant information till dig.

Personuppgifter som du lämnar tillsammans med en jobbansökan används endast för att avgöra om ett ledigt eller kommande jobb passar din profil och för att kommunicera tillbaka den informationen till dig.

I övrigt använder vi bara dina uppgifter för att kontakta dig i det sammanhang som du själva efterfrågat och i ditt intresse för våra produkter eller vårt företag (rättslig grund: berättigat intresse och/eller ditt samtycke).

 

Så här länge sparar vi personuppgifter

För nyhetsbrev spara vi dina uppgifter till du själv avregistrerar dig från framtida utskick.

För jobbansökningar sparar vi dina uppgifter och bilagor du skickat till oss i 2 år p.g.a. diskrimineringslagen innan uppgifterna automatisk raderas.

Automatisk radering gäller ej om din ansökan skulle leda till anställning. 

Är du kund eller leverantör till oss sparar vi dina uppgifter så länge som behövs för att uppfylla vårt åtagande åt dig (rättslig grund: fullgörande av avtal). Vid avslutat åtagande sparar vid dina uppgifter i 1 år innan dessa raderas om du inte fortfarande visar intresse för våra produkter. 

I övrigt hanterar vi bara dina uppgifter om vi har ett giltigt skäl och en laglig grund eller ditt dokumenterade samtycke eller när vi enligt lag måste spara dina uppgifter.

 

Så här skyddar vi dina personuppgifter

När du besöker någon av våra webbplatser skyddas din trafik av s.k. SSL certifikat. Detta skyddar din information genom kryptering när du klickar på knappen skicka eller registrerar dig för något av våra nyhetsbrev.

Vi har även säkerställt att våra tjänsteleverantörer och personuppgiftebiträden behandlar dina uppgifter på ett säkert sätt via avtal och tekniska åtgärder.

Samtliga register som dina personuppgifter sparas i är skyddade med inloggningar och behörighetssystem och endast tillgängliga för personer som delar ditt och Hexatronics gemensamt intresse för behandlingen t.ex. HR avdelningen i samband med en jobbansökan. 

I fallet med biträden finns alltid ett underliggande avtal som säkerställer access och att inte olovlig spridning av dina personuppgifter sker.

Vi har interna policyer och rutiner för t.ex.

  • Incidenthantering

  • Riskanalys

  • Informationssäkerhet

m.m.

 

Tjänsteleverantörer och biträden som får tillgång till dina personuppgifter

Tjänsteleverantör Delade personuppgifter
MailChimp namn, e-postadress
Microsoft Office 365 (lagringsplats Europa) namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer samt fritext i meddelanderutor från kontakformulär
Nasdaq Corporate Solutions (för pressreleaser och jämte nyhetsbrev) e-postadress
Microsoft Azure Lagringsplats för loggfiler innehållande namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer samt fritext i meddelanderutor
Google Analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys (IP-adresser samt grovt uppskattad geografisk plats)
Hotjar Analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys (IP-adresser)

  

Biträde Delade personuppgifter
Ohappa AB (webbyrå) Se avsnitt ”Typ av personuppgifter vi samlar in"

 

Hur avregistrerar du dig från nyhetsbrev?

Gällande nyhetsbreven kan du när som helst avbryta din prenumeration genom att klicka på länken för avregistrering längst ner i mejlet. Då raderas du också från våra register för nyhetsbreven.

 

Dina rättigheter och hur du kan åberopa dessa

Som medborgare i ett EU/EES land har du flera rättigheter enligt GDPR.

Hexatronic är måna om att dina personuppgifter hanteras på ett bra sätt.

Du har därför rätt att begära följde av Hexatronic:

  • rätten till tillgång även kallad "registerutdrag"
  • rätten till rättelse av personuppgifter
  • rätten till radering av personuppgifter, rätten att bli bortglömd
  • rätten till begränsning av behandlingen
  • rätten till dataportabilitet (maskinellt läsbart där möjligt)
  • rätten att göra invändning mot behandling av personuppgifter

För att åberopa dina rättigheter skickar du din förfrågan till Hexatronics dataskyddssamordnare på gdpr@hexatronic.com.

Du är alltid välkommen att höra av dig till Hexatronic på ovan e-postadress om du har några frågor.

Du har också möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen eller annan tillsynsmyndighet inom EU.