Om Edugrade

Utbildar och certifierar för att kvalitetssäkra bredbandsutbyggnad

Om Edugrade

Kunskap och kompetens är nyckeln till en kvalitetssäkrad bredbandsutbyggnad. Vi ökar kunskapen om effektiva och säkra arbetsmetoder för planering, installation och underhåll av bredbandsnät.

Edugrade (tidigare Iftac och ICT Education) är en oberoende utbildningsanordnare som erbjuder högkvalitativ teoretisk och praktisk utbildning och handledning inom strategi, projektledning, planering, byggande, drift och underhåll av fiberoptiska nät. Vi utbildar alla yrkesgrupper som behövs för att planera, designa, bygga och underhålla bredbandsnät. Som utbildningspartner till Robust fiber erbjuder vi certifiering och tillhörande preparandutbildningar. Utöver vårt ordinarie kursutbud utformar vi även kundanpassade utbildningar Med oss som utbildningspartner kan ni säkra er kompetensförsörjning och därmed öka er konkurrenskraft.

Fibernäten är ryggraden i den pågående digitaliseringen av vårt samhälle och innebär stora investeringar med höga krav på kvalitet och livslängd. Rätt kompetens är en avgörande faktor för att genomföra de enorma projekt som krävs för att bygga ut den digitala infrastrukturen i Europa och övriga världen. Bristen på kompetent personal är uppenbar, vilket gör att företag som kan kvalitetssäkra sina tjänster har goda chanser att växa och utvecklas. 

Effektiva arbetssätt och rätt kunskap gör skillnad. Vi har utbildningarna ni behöver.

Välkommen till Edugrade!

Läs mer i vår broschyr

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende här

Edugrade ingår i Hexatronic Group och har under namnet Iftac bedrivit kvalificerad utbildning inom IT och telekommunikation sedan 1997. Bolaget tillhörde pionjärerna inom området och har utbildat både i Sverige och internationellt under många år. I Sverige bedriver bolagen yrkeshögskola och arbetsmarknadsutbildning inom IT och telekom, där ett stort antal studenter går från utbildning rakt ut i arbetslivet. Utbildningarna är en viktig kanal för att säkra tillgången på kompetens i en växande bransch. 

 

Ett kunskapsnav för bredbandsexpansion i Europa

Vår vision är att bli ett kunskapsnav för bredbandsexpansion i Europa. För att nå dit kommer vi att fortsätta att utveckla vår verksamhet och bygga plattformar för samarbete med våra kunder och leverantörer. För oss har resan bara börjat. Vi kommer att fortsätta sprida kunskapen om hur man använder och kvalitetssäkrar de fibernät som behövs för att möjliggöra digitaliseringen.

 

Yrkeshögskola
Vi har (under namanet Iftac)  bedrivit avancerad utbildning inom IT och telekommunikation sedan 1997. Under ett tjugotal år har vi bedrivit yrkeshögskola och arbetsmarknadsutbildning och varje år utbildas omkring två hundra teletekniker, varav över 90% går rakt ut i arbetslivet. Utbildningarna är utformade i nära samarbete med branschen och fungerar som en viktig rekryteringskanal. Våra utbildare har lång erfarenhet av arbete i Sverige och på internationell nivå. 

Mer om vår YH-utbildning

 

Uppdragsutbildning
Bristen på kvalificerad personal är uppenbar i denna tillväxtbransch och efterfrågan är stor från marknaden på de företag som har personal med rätt kompetens. Företag som har kompetent personal och därmed kan kvalitetssäkra sina tjänster har idag goda chanser att växa och utvecklas. Vi är auktoriserade för att utbilda alla yrkesgrupper som behövs för att planera, designa, bygga och underhålla bredbandsnät. Vi utvecklar och lär ut strukturerade och effektiva arbetsmetoder som uppfyller gällande krav och höjer kvaliteten på näten.

Läs mer om våra kurser

 

Certifiering och utformning av standarder
Att ställa krav på certifiering enligt nationella eller kundanpassade standarder är ett allt vanligare sätt för nätägare och andra aktörer att kvalitetssäkra sina nät. Genom att certifiera både individer och företag säkerställer man att näten byggs och underhålls enligt gällande standard.

Vi har varit med och utvecklat den svenska standarden Robust Fiber, som omfattar både fiberteknik, anläggning och besiktning. Idag utbildar vi och genomför prov för utbildningsbevis och certifiering enligt denna standard, och även enligt den amerikanska standarden ETA. Vi kan också utforma kundspecifika certifieringar av produkter och system – allt med syftet att utbilda kvalitetsmedvetna telekomtekniker. 

Läs mer om certifiering 

 

Tjänster inom kvalitetssäkring
Vi erbjuder även tjänster inom kvalitetssäkring så som stickprovskontroller och besiktning av nät. 

Kontakta oss för mer information om våra tjänster

 

Vi är auktoriserade som:

  • Cisco Instructor Training Centre
  • Cisco Academy Support Centre
  • Ericson Partner
  • VM ware Academy Partner
  • Pearson / VUE Testing partner
  • EMC Academy Alliance partner
  • Utbildare i Ciscos tekniker och produkter

 

 

 

 

 

En del av Hexatronic Group

Hexatronic Group är en svensk koncern med fokus på system- och produktlösningar främst inom fiberkommunikation.

MER OM HEXATRONIC