Yh-utbildning – vad är det?

Yh-utbildning – vad är det?

Yh-utbildning, Yrkeshögskoleutbildning, är en utbildningsform som kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. Utbildningarna erbjuds främst inom branscher med ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft och syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Innehållet och inriktningen på Yh-utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid vilket skiljer dem från traditionella högskoleutbildningar som syftar till att tillfredsställa långsiktiga behov på marknaden.

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende här

Praktik under Yh-utbildningen (LIA)

Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA - lärande i arbetslivet - och är ett av de mest populära momenten inom Yh-utbildningen. Under LIA utvecklas såväl praktiska som teoretiska kompetenser samtidigt som den studerande får möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär. Genom LIA-praktiken får den studerande viktig arbetslivserfarenhet samt ett kontaktnät inom arbetslivet, medan arbetslivet får en unik chans att hitta och rekrytera ny kompetent personal.

Mer om LIA

 

Hur lång är en Yh-utbildning?

En Yh-utbildning är från ett halvår och uppåt, oftast runt två år. Fem Yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier och en ettårig Yh-utbildning är på 200 Yh-poäng. Fristående kurser är ofta mellan fyra och sex veckor, beroende på hur många Yh-poäng de innehåller.

 

Vad innebär fristående kurser inom Yrkeshögskolan?

Flera Yh-kurser ges fristående, det vill säga som kortare enstaka kurser ur en längre utbildning. Fristående kurser ger samma rätt till studiemedel som en hel Yh-utbildning. Efter genomförd kurs sätts betyg och den studerande kan erhålla ett utbildningsbevis.

 

Vad kostar en Yh-utbildning?

Samtliga Yh-utbildningar inom ramen för Yrkeshögskolan är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Läs mer om studiemedel från CSN

 

Vilka fördelar innebär Yh-utbildning för mig som arbetsgivare?

Eftersom Yh-utbildningar vanligtvis är kortare än traditionella högskoleutbildningar och har ett unikt fokus på en specifik yrkesroll är de viktiga för att försörja branscher med specifika kompetensbehov. Genom LIA får ni som företag en unik möjlighet att lära känna och rekrytera framtida personal som har just de kvalifikationer ni behöver. Fristående kurser inom Yrkeshögskolan passar utmärkt för den anställde som kan gå ned i tid och arbeta i samband med studierna för att lära sig något nytt eller fräscha upp sina befintliga kunskaper. Utbildningarna är dessutom helt kostnadsfria.

Läs mer om Yh-utbildning för dig som arbetsgivare

Kontakta oss om du ser ett behov av Yh-utbildning i din bransch

 

Vad innebär Yh för mig som studerande?

Fördelarna med Yh utbildning för dig som studerande är att du får knyta värdefulla kontakter med arbetsgivare och prova på arbetslivet genom LIA. Utbildningen är helt kostnadsfri och ger dig kompetens som dig gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden. Du kan läsa en hel Yh-utbildning eller välja fristående kurser som gör det möjligt för dig att arbeta under studietiden.

 

Säkerhetsprövning av personal

Idag är det ett ökat fokus på säkerhet i vårt samhälle. Tänk på att myndigheter och företag som jobbar med IT och IT infrastruktur ofta gör en säkerhets­prövning innan LIA och anställning. En säkerhetsprövning innebär bland annat registerutdrag från belastningsregistret.

Läs mer om det här

 

Har du fler frågor kring Yh-utbildning?

Läs mer om Yrkeshögskolan här

Kontakta oss