Kvalitetssäkring

Beskrivning

Kursen riktar sig till samtliga som arbetar i fiberprojekt och genomförs idealiskt med både beställare och utförare samtidigt.

Utbildningsbevis

Ja

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende här

Relaterat Dokument


Kursblad kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Syftet med kursen är att ge alla i projektet kompetens om vilka arbetssätt som leder till hög kvalitet från projektuppstart till avslut.

Kursen riktar sig till samtliga som arbetar i fiberprojekt och genomförs idealiskt med både beställare och utförare samtidigt. Syftet med kursen är att ge alla i projektet kompetens om vilka arbetssätt som leder till hög kvalitet från projektuppstart till avslut. Utöver att kursen grundligt går igenom hur projektet ska genomföras praktiskt/byggtekniskt med fokus på kritiska kvalitetsparametrar och arbetssätt för uppföljning och kontroll, får deltagarna även kunskap hur olika avtalsformer påverkar roller och ansvar i projektet.

Kursen utgår från Robust Fiber Anläggning. Om det är aktuellt för kursdeltagarna tar kursen även upp väsentliga skillnader mellan Robust Fiber Anläggning och andra beställares krav, t ex Telia/skanova.

 

Förkunskaper 

Erfarenhet att jobba i fiberprojekt.

 

Kursinnehåll

 • Skillnader i avtalsformer och hur det påverkar projektgenomförande
 • Vikten av dokumentation av utfört arbete
 • Hanteringar av förändringar mot ursprunglig projektering
 • Kritiska kvalitetsparametrar för;
  - Förläggning
  - Skåp/brunnplacering
  - Märkning
  - Tätning
  - Slingor i skåp och brunnar.
  - Fastighetsinstallation
  - Inmätning/söktråd
  - Kontrollpla
  - Mätning. OTDR och slutmätning
  - Dokumentation Normerande besiktning och stickprovskontroller
 • Egenkontroller, hur och varför?
 • Vikten av normerande besiktning och löpande kontroller samt hur en slutbesiktning går till

  

Kursintyg

Utfärdas efter genomförd kurs.

 


För mer information vänligen kontakta:Erik de Pablos

Sälj & affärsutvecklare
erik.depablos@edugrade.se
+46 703 72 98 61

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig när nästa tillfälle planeras

Relaterat

Projektledning fiberprojekt