Projektledning fiberprojekt

Beskrivning

Utbildningen riktar sig till dig som i din yrkesroll agerar som antingen beställare eller projektledare av fiberprojekt.

Längd

4 dagar

Utbildningsbevis

Ja

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende här

Relaterat Dokument


Kursblad-projektledning-fiberprojekt.pdf

Projektledning fiberprojekt

Ett fiberprojekt kan ha olika karaktär och vara av olika omfattning, men gemensamt för ett framgångsrikt genomförande är att man har kunskap och lämpliga arbetssätt hela vägen från upphandling till projektavslut. Vår definition av ett framgångsrikt fiberprojekt är att man uppnår budget, tidplan och definierade kvalitetskrav.

Utbildningen riktar sig till dig som i din yrkesroll agerar som antingen beställare eller projektledare av fiberprojekt.  Under utbildningen får du som deltagare verktyg och arbetssätt för planering, styrning och uppföljning som stöd för ett framgångsrikt genomförande av dina fiberprojekt. Utbildningen varierar föreläsning och dialog i hel grupp med workshops i mindre grupper.

Som referens för bygganvisning används Robust Fiber Anläggning.

 

Förkunskaper

Erfarenhet av fiberprojekt.

 

Kursinnehåll

 • Arbetsflöde från upphandling till slutlevererat projekt
 • Framgångsrikt fiberprojekt – vad innebär det?
 • Upphandling - Från strategi till genomförande
 • Anbud och avtalsformer
 • Projekt – Ledning och organisation
 • Framgångsfaktorer
 • Grundläggande projektmetodik
 • KMA – Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö. Från teori till praktiskt genomförande
 • Byggnation – Förläggning och Fiberarbeten
 • Dokumentation
 • Besiktning
 • Lärande organisation – Utvärdering

 

Kursintyg

Utfärdas efter genomförd kurs.

 


För mer information vänligen kontakta:



Erik de Pablos

Sälj & affärsutvecklare
erik.depablos@edugrade.se
+46 703 72 98 61

Intresserad?

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig när nästa tillfälle planeras

Relaterat

Kvalitetssäkring

Upphandling av fibernät